Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda lansstyrelsen.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lansstyrelsen.se som inte är tillgängligt för dig, men som vi har listat som undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Det kan vara till exempel tillgänglig pdf-fil, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.

Du kan också kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

På webbplatsen finns också filmer inbäddade från Youtube och Vimeo samt inbäddade kartor från Google.

I samband med att dessa funktioner presenteras och används kan kakor sättas i din webbläsare. Det är ingen information som Länsstyrelsen har tillgång till eller lagrar.


Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem, vilken sida eller funktion det är som du har problem med. Ju mer information vi har om bristen desto bättre kan vi arbeta med att lokalisera och åtgärda den.
På vilken Länsstyrelse uppstår problemet? Välj län i listan, om det är flera så välj det län som du besöker idag (obligatorisk) * (obligatorisk)
På vilken Länsstyrelse uppstår problemet? Välj län i listan, om det är flera så välj det län som du besöker idag (obligatorisk)


Ange om det är en specifik sida du har problem med.
Kontaktuppgifter
Vi kan behöva mer information från dig för att åtgärda bristen. Lämna gärna dina kontaktuppgifter så har vi möjlighet att återkomma.


Anmäl bristande tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats.

Här beskriver vi det innehåll som inte är tillgängligt.

 • Formulär på webbplatsen ger inte möjlighet att förhandsgranska innan de skickas in.
 • Vissa filmer på webbplatsen saknar textning och syntolkning.

Sökfunktionen

Sökfunktionen på webbplatsen har ett antal tillgänglighetsbrister som gör det svårt för hjälpmedel att förstå vissa syften och funktioner. Dialog pågår med vår leverantör Sitevision för att åtgärda dessa brister.

 • Sökförslagen som visas när man skriver text i sökfältet är inte maskinläsbart kopplade till fältet och förmedlas inte till uppläsande hjälpmedel.
 • Listan med förslag är inte maskinläsbart kopplad till sökfältet och förmedlas inte till hjälpmedel. Om användaren råkar trycka en piltangent fylls inmatningsfältet av en lång text utan förvarning.
 • Klick på filtreringslänkarna ändrar sökresultatet men det förmedlas inte till hjälpmedel.
 • Klick på länken ”Relevans” visar eller döljer en lista med alternativ, men det förmedlas inte till hjälpmedel.

Interaktiva kartor på sidorna under Besöksmål

Den interaktiva kartan på alla sidorna under rubriken Besöksmål och kartan ”Sök via kartan” under fliken Besöksmål är inte tillgänglig. Länsstyrelsen arbetar med att uppgradera kartan och bristerna i tillgänglighet. Det är ett arbete som beräknas pågå under år 2022–2024.

 • Bilder i kartan saknar alt-text
 • Funktionerna i kartan är inte åtkomlig med tangentbord
 • De interaktiva knapparna, till exempel för att zooma i kartan eller använda lagerlistan saknar eller har felaktiga roller vilket gör att uppläsande hjälpmedel inte uppfattar kartans funktionalitet korrekt.
 • I funktionen Lagerlista i dialogen "Sök via karta" saknar sökfältet en synlig ledtext eller ifyllnadsanvisning utöver platshållare.
 • I funktionen ”lagerlistan” i kartan saknar många komponenter maskinläsbara roller, och i förekommande fall, värden.
 • Vid 200% textstorlek ryms inte rubrikerna i fönstren Lagerlista, Teckenförklaring och "Om kartan" i den grå bakgrunden utan större delen av texten blir vit mot vit.

Bildkarusell

På vissa sidor finns en bildkarusell för att växelvis visa bilder.

 • De små cirklarna i nederkant av bildkarusellen uppfattas inte av uppläsande hjälpmedel.

Länsstyrelsens leverantör, Sitevision, kommer att åtgärda denna brist i kommande uppdatering av webbplatsen.

Brister i dokument

Dokument publicerade innan den 23 september 2018 kan ha tillgänglighetsproblem.
Bristerna kan vara av olika art, till exempel saknade eller felaktiga taggar,
saknad alternativ text och saknad dokumenttitel. Läs- och tabbordning kan saknas eller vara felaktig.

Vissa dokument som laddades upp på webbplatsen innan den 23 september 2020 är inskannade, vilket gör att de inte fungerar för olika hjälpmedelsprogram. Detta gäller i synnerhet äldre publikationer.

 • Bilder i pdf-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Vissa pdf-dokument är inte korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i pdf-dokument.
 • Vissa bilder saknar beskrivning. Vissa bilder är inte märkta som dekorativa, men de används som sådana.
 • Författningssamlingar (Länsstyrelsens författningssamling - FS 03) publicerade innan den 23 september 2020 kan ha tillgänglighetsproblem, exempelvis att dokumentet saknar titel, tabording och andra tillgänglighetsfel. Främst äldre föreskrifter som är skannade från papper till digital fil.

Google Maps

Tangentbordsfokus syns inte tydligt i inbäddade kartor från Google Maps.

Övriga brister på webbplatsen

 • Vissa fältetiketter i våra PDF-blanketter är inte tillräckligt tydliga och klickbara.
 • Länkar i äldre dokument, rapporter och publikationer kan leda till att sidan inte hittas eller att länken inte fungerar.

Youtube-spelare

Länsstyrelsen använder en inbäddad Youtube-spelaren för att visa filmer på vissa sidor. Det pågår ett arbete att ersätta Youtube med annan mer tillgänglig videospelare.

 • Filmklipp som publicerats på webbplatsen före den 23 september 2020 saknar syntolkning.
 • På vissa filmer kan tangentbordsfokus ha för dålig kontrastverkan.
 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar tidsoberoende alternativ som presenterar motsvarande information.​
 • Vissa filmer saknar för tillfället texning.

Förbättring av tillgängligheten 

Vi bedriver ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten för uppladdade dokument, rapporter och publikationer på webbplatsen. Blanketter i PDF-format och som används vid ansökan eller anmälan för olika tjänster blir färre i antal. Vid gällande redogörelse finns det ungefär ett förtiotal aktiva blanketter på webbplatsen som inte är fullt tillgängliga.

Flera av våra tjänster är e-tjänster eller HTML-formulär på webbplatsen. Vi stävar efter att omvandla och tillgängligöra blanketter i PDF-format till webbformuär. På så sätt underlättar vi besökarnas tillgång till våra tjänster på webbplatsen.

Vår ambition är att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem så snart som möjligt. Vi prioriterar åtgärder utifrån vilka dokument, rapporter och publikationer som är mest aktiva och aktuella på vår webbplats.

Vi kommer att fortsätta förenkla texterna på webbplatsen.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av webbplatsen och låtit vår konsult testa webbplatsen.

 • Senaste bedömningen av webbplatsens innehåll gjordes 22 september 2020.
 • Webbplatsen publicerades den 29 maj 2018.
 • Redogörelsen uppdaterades den 19 september 2022.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss