Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nordansjö

Gamla fäbodmarker med äldre barr- och blandskog.

Vattenklöver och Österbo fäbodar i naturreservatet Nordansjö

Vill du vandra i reslig barrskog och uppleva stillheten vid en enslig myr, spana på bäverhyddor eller kanske ta en roddtur på en liten sjö? Då ska du styra kosan till Nordansjö, det är en trivsam och omväxlande plats, som man gärna återvänder till.

Naturreservatet Nordansjö breder ut sig kring en gammal övergiven fäbod. Av fäboden återstår endast en ruin men de öppna ängarna finns kvar och skogen bär spår av att kreaturen har gått där på bete. Myrmarkerna skapar ett fuktigt klimat som gynnar många svampar och mossor som trivs på kullfallna träd och gamla stubbar. Här och där i skogen hittar man gamla vägar och stigar som visar att skogsbygden inte alltid varit lika öde och folktom som idag.

Invid Hundsjön, strax utanför reservatet, finns några upprustade fäbodar där det går bra att äta sin matsäck och till och med övernatta. Runt den lilla sjön leder en vandringsstig, där man bland annat kommer förbi en bäverhydda. I sjön finns också en roddbåt med flytvästar som besökare gärna får låna. Allt detta ansvarar Nora församling för.

Gå också gärna en bit på Kyrkstigen, följer du den norrut kommer du snart till kolningsplatsen Mässmyr med resterna av en kolbotten och en uppbyggd kolarkoja. Där kan du släcka törsten i en klar och kall källa.

Nordansjö har ett rikt växt- och fågelliv. Visa hänsyn för allt det levande, liksom varsamhet för allt det som så generöst är iordningställt av eldsjälar i bygden!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. tälta
  2. göra upp eld
  3. cykla eller rida i terrängen
  4. klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet
  5. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt t ex genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov
  6. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur
  7. på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 77 ha
Kommun: Heby
Markägare: Staten, privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss