Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Veckholms prästholme

Ö mitt Mälaren med lundmiljöer och liten slåtteräng.

Strand och hålträd i naturreservatet Veckholms prästholme

Mitt ute i Prästfjärden i Mälaren kan den båtburne finna en stilla och obebodd oas. Veckholms prästholme har flera skyddade naturhamnar för mindre båtar, fina badklippor och en liten sandstrand. Ädellövskogen breder ut sig på det inre av ön och bildar täta lundar med många blommande örter.

Det milda lokalklimatet gör att ön är frodig och skogen av framförallt lind, alm och ek är yppig och vildvuxen. Liljekonvalj, myskmadra och många fler trivs under lövträden och blommande buskar som skogstry och hägg bidrar till den förtrollade känslan. På östsidan finns en sumpig, ibland översvämmad, strandskog med mest klibbal. Alarna på sina socklar, gula svärdsliljor, vita skyar av älggräs och blänk av stilla vatten framkallar nästan en känsla av tropisk regnskog. Här kläcks mängder av insektslarver och grodor lägger sin rom i vattensamlingarna.

Eftersom skogsbruk aldrig har bedrivits på ön är skogen omväxlande med äldre och yngre träd sida vid sida. När träden dör återgår de sakta till att bli mull. Djur av alla slag lever i den ostörda miljön, ovanliga insekter och snäckor, liksom fåglar, harar och grävlingar. Bitvis är det svårt att ta sig fram i den täta skogsvegetationen. Runt stränderna finns dock väl upptrampade stigar som gör det möjligt att gå på upptäcktsfärd.

Vad man vet har det bara bott en enda människa på Prästholmen. Det var en fiskare som runt sekelskiftet 1900 bodde vid Köksviken på öns västsida. I strandkanten kan man fortfarande ana spår av hans boplats.

Veckholms prästholme är en ostörd fristad för djur och växter dit vi människor kommer på tillfälligt besök. Visa hänsyn och låt den fortleva så. Till reservatet hör också de två holmarna Klockargubben och Spegubben (eller Spögubbskär). Båda två är fågelskyddsområden med landstigningsförbud mellan 1 april och 15 juli.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan,
  2. bryta kvistar skada levande eller döda träd och buskar,
  3. gräva upp eller på annat sätt skada växter av något slag,
  4. göra upp eld annat än på anvisad plats,
  5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller från nära håll
  6. fotografera fågelbon eller andra boplatser eller döda däggdjur,
  7. fåglar, kräl- och groddjur eller bortföra ägg eller bon,
  8. medföra okopplad hund.


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 1961
Areal: 30 ha
Kommun: Enköping
Markägare: Uppsala stift
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000
Life

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss