Hågadalen-Nåsten

Öppet kulturlandskap och djupa skogar. Friluftsområde i Uppsalas utkant.

Vinterled och klippan Predikstolen i naturreservatet Hågadalen-Nåsten

Hågadalen-Nåsten är ett kommunalt naturreservat bildat av Uppsala kommun. Kommunen är ansvarig för förvaltningen av reservatet och för tillsynen av föreskrifterna.

Läs mer på kommunens webbplats. Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan,
 2. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur),
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar,
 4. i zon 1 enligt bilaga 1A, medvetet skada levande eller död växtlighet utöver att plocka bär och matsvamp,
 5. i zon 1 enligt bilaga 1A, tälta eller göra upp öppen eld,
 6. framföra motordrivet fordon eller motordrivet redskap eller parkera utanför väg och parkeringsplats,
 7. ställa upp husvagn eller släpvagn,
 8. rida eller på annat sätt framföra häst utanför allmän väg, i terrängen utmärkt ridstig eller av markägaren eller brukaren anvisad ridanläggning eller anvisat område,
 9. i zon 1 och zon 2 cykla utanför vägar och stigar eller att cykla överhuvudtaget på Kung Björns hög i skötselområde 17 i zon 2,
 10. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare,
  musikinstrument, musikanläggning, motorredskap eller annan ljudalstrande
  apparat eller maskin,
 11. bedriva modellflygverksamhet med motordrivna luftfarkoster,
 12. utan kommunens tillstånd sätta upp snitsel, tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning. Det är dock tillåtet att tillfälligt sätta upp sådan anordning i samband med föreningsverksamhet, skolaktivitet eller liknande.

Bilaga 1A: karta med zonindelning. (Utdrag från reservatsbeslut taget av Uppsala kommun.) Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 1754 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Uppsala universitet, Svenska kyrkan, kommun, staten, privata
Förvaltare: Uppsala kommun
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Uppsala kommun

Förvaltning av skyddad natur

E-post: via felanmälan på kommunens webbplats

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss