Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kapplasse

En nordlig utpost mot havet med karga klippor och stentorg.

Makaronfjäril och stenstrand i naturreservatet Kapplasse

Ute vid havet på Hållnäshalvön hittar du ett vilt och vittrat stenlandskap. I reservatet finns flera stentorg och när dyningen ligger på kan du höra det dova mullret av sten som rullar i vågorna.

Kapplasse är en flack bergsrygg av gråröd granit. Berget är fullt av sprickor som gör att stenen lätt vittrar. Sakta men säkert bryts klippan sönder av vågor, frost och is. De lossbrutna styckena rullas och slipas släta av vågorna för att slutligen lyftas av landhöjningen utom räckhåll för havet, där de bildar så kallade stentorg. Reservatets största finner du i den västra delen. Där kan du också se flera forntida strandlinjer som ligger parallella med den nuvarande.

Stentorgen är nästan helt öde, det enda som växer där är skorplavar. I andra delar av reservatet finns hällmarkstallskog och en göl med bland annat blodiglar.

Vågornas enorma krafter under höststormarna syns tydligt på klippornas härjade konturer. Men en varm sommardag är de gråröda mjukslipade klipporna en härlig upplevelse. Då är det bara havet, stenen, solen och du själv.

Kapplasse är ett oexploaterat och och orört kustområde. Tänk på att lämna det i lika fint skick som när du kommer!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, gräva, hacka eller på
  annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp växter,
 4. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
 5. medvetet störa djurlivet,
 6. elda eller grilla på annan än av reservatsförvaltaren särskilt iordningställd plats,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra motordrivet fordon,
 9. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
 10. sätta upp pe1manent markering, skylt eller liknande, eller göra inskrift,
 11. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 1971, nytt beslut 2016
Areal: 82 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Staten, privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss