Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bryggholmen

Kulturlandskap på mälarö. Känt för sina mistlar. Stigrikt.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Spång och utsikt över Mälaren från naturreservatet Bryggholmen

Endast 500 meter från fastlandet lockar Bryggholmen med sitt typiska mälarölandskap. För alla båtburna är detta ett charmigt och intressant utflyktsmål. En stor del av ön är idag naturreservat och små vägar och markerade stigar gör det lätt att gå på upptäcktsfärd. Glöm inte badkläder och picknickkorg!

Landskapet som du möts av är varierat med öppna odlingsmarker och artrika skogar. I mer än 1000 år har människor satt sin prägel på miljön. Det har odlats, slåttrats och hamlats, skogen har utnyttjats för plockhuggning och kreaturen har släppts på bete. Ön känns fortfarande levande med sin herrgård, fritidshusen och några fastboende hushåll. Bebyggelsen till trots är det naturen som dominerar ön. En stor del av Bryggholmen utgörs av ädellövskog med lönn, ek, lind och alm, men det finns även fuktigare sumpskogar och tallskog.

Skogarna på ön är viktiga livsmiljöer för många sällsynta och hotade arter. Här finns ovanliga svampar, lavar och vedlevande skalbaggar som behöver döda lövträd för att överleva. Växtlivet är typiskt för många av Mälarens öar, i lundarna hittar du hassel och örter som bl a blåsippa, nattviol och lungört. Bryggholmens mest karaktäristiska växt är mistel, som växer i stora bestånd. Den är sällsynt i Uppland och har sin nordligaste utbredning vid Mälaren.

Bryggholmens storhetstid började på 1500-talet. Då etablerade kung Johan III ett av landets första glasbruk på ön. Det var igång i över hundra år (1587-1686), men idag syns inget ovan mark. Herrgårdens mangårdsbyggnad är från1864 men vilar på en grund från 1600-talet.

Området runt herrgården är typiskt för Mälardalens högreståndsmiljöer, med en allé som leder ned mot vattnet och en rofylld park. Gården ligger utanför reservatet och är privatägd, men den går ändå att besöka under sommaren när det bedrivs café, restaurang och kanotuthyrning här. Det går även att boka rum med frukost i herrgården. Det går att ta sig med färja till ön från fastlandet under caféets öppettider.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp och mindre kollekt för artbestämning,
 4. samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för enstaka individer för artbestämning,
 5. medvetet störa djurlivet,
 6. elda eller grilla på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningställd plats,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
 9. lägga till med båt vid färjefästet vid Tobaksvreten annat än tillfälligt för lastning och lossning,
 10. sätta upp permanenta markeringar, skyltar eller liknande,
 11. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande,
 12. framföra motordrivet fordon med undantag för körning i samband med aktiviteter som Länsstyrelsen lämnat tillstånd till enligt föreskrift 11.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 2005
Areal: 172 ha
Kommun: Enköping
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Life
Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Service i närområdet

Bryggholmens gård Länk till annan webbplats.
Vandrarhem, café, konferens och gästhamn

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss