Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ruthagsskogen

Gammal tallskog och myr.

Skog och blåslav i naturreservatet Ruthagsskogen

Myrmarker, kärr och reslig tallskog skapar vildmarkskänsla mitt i Uppland. Tystnaden är stor - det är bara naturens ljud som hörs. Det finns gott om lingon och blåbär och har du tur hittar du hjortron ute på Evighetsmossen.

Ruthagsskogen är varierande, med mjukt kuperade hällmarker med ståtliga tallar avlösta av våta myrmarker med dvärgbjörkar, pors, tuvull och andra fuktälskande arter. De flesta av tallarna är runt 250 år gamla och har växt upp efter en skogsbrand som härjade i området i början av 1700-talet.

När du vandrar runt i skogen händer det att du hör hastiga vingslag när du skrämt upp en tjäder eller att det brakar till när en älg försvinner ur din väg. Du får säkert också höra en ivrigt trummande hackspett eller spillkråkans ensliga rop. Här är det djuren och naturen som regerar, inte människan!

Ruthagsskogen och Evighetsmossen uppmärksammades redan under 1940-talet som kärnan i ett av Upplands sista vildmarksområden. Det är anledningen till att området har blivit naturreservat och det är lämnat att utvecklas i fred för människor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. föra motordrivet fordon
 2. tälta
 3. onödigtvis störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd, på nära håll fotografera fågelbo eller använda radio, bandspelare etc på ett störande sätt
 4. medföra okopplad hund eller annat husdjur
 5. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 6. göra upp eld
 7. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående  och omkullfallna träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter
 8. plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 9. fånga och insamla ryggradslösa  djur
 10. utnyttja området för orienteringstävling

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: ursprungligt beslut 1992, nytt beslut 2016
Areal:
98 ha
Kommun: Heby
Markägare: Staten, privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss