Aspnäs

Grund slättsjö, strandängar och hagar i kulturhistorisk miljö.

Stig och Birgittastenen i Aspnäs naturreservat

Vid gården Aspnäs med anor från medeltiden, finns ett idylliskt betat kulturlandskap alldeles invid sjön Tämnaren. Besök den gamla gårdskyrkan och promenera under de resliga lövträden ut till någon av uddarna för lite fågelspaning. Här kan du förena kultur- och naturupplevelser!

Den grunda Tämnaren är en fin fågelsjö med mängder av rastande flyttfåglar under vår och höst. Sommartid häckar ett stort antal arter i de breda vassbältena som omger sjön. Strandängarna har hävdats i århundraden och de öppna, delvis översvämmade, ängarna är också viktiga för många fågelarter.

Ett leende kulturlandskap sträcker sig ner mot sjön. Lövträden breder ut sina vidsträckta kronor och på våren täcks marken av en matta av gullvivor. Här och där går berghällar i dagen där de doftande mandelblommorna trivs. Mörka enar står som utropstecken i hagmarken. På hösten får träden en betagande färgprakt.

Det går lätt att promenera i området. Stigarna är avskilda från de betande djuren och väl ute vid vattnet finns både grillplatser och bord och bänkar. Men det är inte heller fy skam att breda ut sin picknickfilt i gräset bland blommande örter och njuta! Har man svårt att röra sig omges kyrkan av välansade gräsmattor och hårdgjorda gångar.

Undvik att störa fågellivet och lämna grill- och picknickplatser i fint skick.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. föra motordrivet fordon annat än på upplåtna vägar och platser
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter
 3. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 4. klättra i boträd
 5. på störande sätt utnyttja radio, musikspelare eller liknande
 6. göra upp eld
 7. tälta eller ställa upp husvagn
 8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
  åka vattenskidor

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 1973, ändrat 1992
Areal: 1 253 ha
Kommun: Heby
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Aspnäs ligger vid Tämnarens nordvästra strand, ca 8 km öster om Östervåla.

Med bil: Ta vägen mellan Östervåla och Månkarbo, ta av mot "Aspnäs" och "P Naturreservat". Följ skyltning och parkera vid Aspnäs gårdskyrka.

Med buss: Ta UL-buss mellan Östervåla och Tierp. Busshållplats: "Aspnäs vägskäl". Från hållplatsen är det 1,3 km promenad fram till kyrkan, varifrån stigarna utgår. Följ skyltarna mot Naturreservat. Tidtabeller finns på ul.se Länk till annan webbplats..

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.