Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kalmarnäslandet

Branta klippor och hisnande utsikt över Mälaren. Gamla grova träd. Barnens äventyrsstig finns vid Vattunöden.

Skogsstig och utsikt över Mälaren i naturreservatet Kalmarnäslandet

Kalmarnäslandet är mest känt för sina stora kala hällmarker och branta klippstup invid vattnet. Efter en stunds promenad genom den gamla skogen är du framme vid klipporna - här väntar en underbar utsikt över Ekolsundsviken. Ta en paus från vardagen och gör en utflykt med picknick på de solvarma hällarna.

Det första du möts av om du kommer landvägen är den gamla skogen. Här finns mest barrskog men också omfångsrika lövträd som jätteekar och stora lindar. Under ekarna växer hassel och många örtväxter som trolldruva, nästrot och underviol. Nära det gamla torpet Vattunöden ligger en frodig bäckravin och äldre betesmarker med många grova tallar och ekar. Det här är idealiska livsmiljöer för insekter och växter som behöver gamla eller döda träd i solbelysta lägen. Här trivs till exempel den sällsynta skalbaggen reliktbock. I den murkna veden finns det gott om mat för allehanda skogsfåglar och både hackspett och stenknäck har lätt för att hitta passande boträd.

Närmare sjön blir skogen glesare och övergår till karga hällmarker med knotiga, vindpinade tallar. Till slut återstår bara de kala klipporna som stupar brant 30-35 meter ner till vattnet. Slå dig ner en stund och spana efter sjöfåglar. I området finns ca 90 häckande fågelarter och fiskgjuse och storskarv syns ofta till på jakt efter byte. Ett tips är att komma på kvällen, tända en brasa vid någon av de iordningsställda eldplatserna och njuta av solnedgången.

Det går bra att besöka klipporna året runt men de brantaste stupen används gärna som häckningsplatser, därför är det förbjudet att beträda dem mellan den 1 januari och 31 juli.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan
 2. bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka växter, svampar, mossor, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär.
 3. fånga eller bortföra djur, med undantag för fisk, föra bort ägg eller bo, klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 4. rida,
 5. tälta,
 6. göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
 7. förtöja med båt annat än på särskilt anvisade platser,
 8. Framföra motorbåt med högre hastighet än 7 knop inom 100 m från land,
 9. åka vattenskidor, vattenskoter eller dylikt inom 500 m från land,
 10. medföra hund som ej är kopplad,
 11. framföra motordrivet fordon annat än på den enskilda väg som leder till Vattunöden eller anvisad parkeringsplats,
 12. anordna orienteringsverksamhet, snitsla spår, annat än tillfälligt i samband med naturstudier, eller utöva spel såsom "paint-ball" eller liknande som förändrar naturen,
 13. beträda bergsbranter och stup under perioden 1 jan-31 juli.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1999
Areal: 426 ha
Kommun: Håbo
Markägare: Upplandsstiftelsen, Håbo kommun, privat
Förvaltare: Upplandsstiftelsen (naturvård), Håbo kommun (byggnader)
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000
Life

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss