Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fagerön

- blommande innerskärgård

Havsvik och svavelticka i naturreservatet Fagerön

Ett omväxlande innerskärgårdslandskap möter dig på Fagerön. Här finns betade strandängar, karga hällmarker, frodiga ädellövträd och mängder av blommor och fjärilar. Vattnen runt ön består av grunda flador där det kryllar av sjöfåglar. Fagerön är småkuperad med omväxlande blandskog och bördiga odlingsmarker.

Ön präglas av att det varit betes- och slåttermarker under hundratals år. Det har skapat förutsättningar för mängder av växter och fjärilar som behöver ljus och luft för att trivas. I dag betas åter stora delar av ön och det tillsammans med en kalkrik berggrund och ett varmt lokalklimat gör att det hittas mängder av rariteter här. Mer än hundra arter av ovanliga djur, växter och svampar har återfunnits. Till de mest sällsynta hör mnemosynefjäril som är en av våra mest hotade dagfjärilar. Den behöver ett landskap med lövlundar och gräsrika ängsmarker.

Det rara lundgräset skogskorn förekommer rikligare på Fagerön än kanske någon annanstans i Sverige. Även om du inte har som mål att upptäcka de ovanligaste arterna bjuder Fagerön på en lockande kompott av skärgårdsnatur och gammalt odlingslandskap.

Under försommaren är blomprakten överdådig både på ängarna och i lundarna och det lilla området med planterad, men självföryngrande, bokskog känns förvånande sydsvenskt på dessa breddgrader.

Ge dig av till Fagerön och njut av stillheten och lugnet på denna artrika ö, men tänk på att visa varsamhet då många av sällsyntheterna är känsliga för störningar!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. Gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan
 2. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 3. Gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, lavar eller svampar eller på annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för bärplockning
 4. Fånga eller bortföra djur med undantag för fisk, samla insekter inklusive fjärilar, bortföra ägg, rom eller bo eller medvetet störa djurlivet
 5. Rida, tälta eller göra upp eld
 6. Förtöja båt mer än ett dygn
 7. Framföra motordrivet fordon annat än på anvisad plats
 8. Anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår
 9. På ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare musikinstrument eller dylikt
 10. Medföra ej kopplad hund

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1993
Areal: 507 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Hargs egendom AB och Östhammars pastorat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss