Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sörbo södra

– jätteblock och mossmattor

Vedtrappmossa och mossbevuxen låga i naturreservatet Sörbo södra

Susande granar och jättelika flyttblock skapar en perfekt miljö för kräsna fåglar, svampar, mossor och lavar. Men också för dig som gillar att vandra över tjocka mattor av mossa i en tidlös skog.

Den gamla ”Sörskogen” liknar en mosaik med sin gamla barrskog, sina myrmarker och jättestenblock, till synes slumpvis utkastade. De stora stenbumlingarna har gjort skogen svårbrukad, vilket gjort att den länge fått sköta sig själv. Här har träden vuxit, åldrats och fallit i sin egen takt och här finns gott om gamla och döda träd.

Här och var öppnar sig skogen vid små myrmarker. De flesta är tallmossar med skvattramris, grova granar och myrtallar med pansarbark. Här växer också glasbjörk, klibbal och vårtbjörk.

Den orörda skogen har blivit en fristad för många sällsynta arter. Här hittar du till exempel ovanliga mossor som vedtrappmossa och grov fjädermossa som trivs i fuktiga miljöer. Här finns också rundfjädermossa, grov fjädermossa och nordlig fjädermossa som växer på block och i klippor. De gamla träden är draperade med garnlav. Och har du tur kan du kanske få syn på den tretåiga hackspetten.

Ta med en korg för bär och svamp, vandra över de tjocka mossorna och upplev en skog där tiden stått stilla länge.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. tälta,
 2. göra upp eld,
 3. cykla eller rida annat än på befintlig skogsbilväg,
 4. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 6. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 7. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 8. insamla och föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 9. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar,
 10. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 11. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår,
 12. framföra motordrivet fordon annat än på väg och på iordningsställd parkeringsplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 29 ha
Kommun: Heby
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss