Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fäbodmossen

– följ Linné i spåren

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Skog och stig i naturreservatet Fäbodmossen

Bara två mil från Uppsalas centrum kan du uppleva riktig vildmark. Vid Fäbodmossen och det närliggande reservatet Styggkärret, är det som om tiden stått stilla. Flerhundraåriga tallar susar, du hör ett ensligt rop från en fågel, men annars är det alldeles tyst.

Fäbodmossen består dels av ett myrkomplex med våtmarker av olika slag, dels av barrskog. I norra delen av reservatet växer gamla tallar på upp till 300 år. Därigenom löper en av Linnéstigarna som är ett lättillgängligt sätt att utforska området.

Våtmarken har aldrig blivit utdikad, vilket är ovanligt för regionen. Den opåverkade myrmarken gör att den biologiska mångfalden är ovanligt stor. På gamla kartor kan man utläsa att myrmarken slåttrades på 1800-talet och namnet Fäbodmossen antyder att det funnits fäbodar i området.

Carl von Linné och hans lärjungar gjorde regelbundna exkursioner till trakten i mitten av 1700-talet. Säkerligen botaniserade de i Fäbodmossen. På samma sätt som dagens besökare, bedårades säkerligen de av vårens skyar av vitblommande skvattram. Mellan reservaten Fäbodmossen och Styggkärret ligger Studentvilan. Här rastade Linné och hans följeslagare under tallarna och namnet levde sedan vidare i den muntliga traditionen i trakten.

Gör gärna ett besök vid Fäbodmossen på sensommaren. Det finns gott om blåbär i skogen, men tänk på att lämna ödemarken lika öde som när du kom.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp och bär,
 4. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 9. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2000, ombildat 2007
Areal: 152 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Ulleråkers häradsallmänning
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Life
Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss