Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gropholmarna

– vandringstur längs älven

Vindskydd och stig i naturreservatet Gropholmarna

Vid Gropholmarna sätter Dalälvens strömmande vatten sin prägel på miljön. Besökare med båt och lite äventyrslust kan ta sig ut till två öar i älven men landkrabborna får hålla tillgodo med att utforska den strandnära skogen.

Gropholmarna ligger mitt i en spännande del av Dalälven, där flera mindre älvfåror bryter upp landskapet. För det mesta är fårorna torrlagda men vid högvatten kan älven åter ta fårorna i besittning.

I motsats till öarna är fastlandsdelen lättillgänglig och besöksvänlig, längs med älvstranden går Upplandsleden genom hela reservatet och det finns iordningsställda rastplatser i natursköna lägen. Miljön består av både barr- och lövskog. Här, som överallt i Uppland, har traktens bönder använt skogen som betesmark och längst i söder har slåtter bedrivits. I äldre tider, innan jordbruket blev mekaniserat, gällde det att ta vara på alla resurser.

Se dig för när du närmar dig vattnet! Ner mot älven sluttar stranden ganska brant. Älvbrinken är tre till fem meter hög och bär tydliga spår av erosion. Här växer gräs och örter som vårärt, liljekonvalj, skavfräken och bergrör. Skavfräken må vara rätt oansenlig men är användbar till mycket. Förr kunde den ersätta både stålull och sandpapper och än idag används det vid polering av mindre trädetaljer eller putsning av naglar.

Ha en skön utflykt vid älven men tänk på att lämna reservatet lika fint som du finner det.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, rista, spränga eller på annat sätt skada markytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar,
 3. störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller att döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur eller att bortföra ägg, rom eller bo,
 4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats,
 6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 7. elda annat än på anvisad plats,
 8. rida,
 9. på ett störande sätt använda radioapparat, musikinstrument, bandspelare, musikanläggning eller liknande,
 10. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning,
 11. anordna orienteringsverksamhet, snitsla spår eller liknande,
 12. framföra motordrivet fordon eller landa med luftfarkost.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1997
Areal: 16 ha
Kommun: Älvkarleby
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss