Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Friluftsliv och allemansrätt

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

Hitta ut i naturen

Vill du upptäcka naturen i vårt vackra län men har svårt att hitta ut? Här finns det tips på massor av utflyktsmål och aktiviteter i det gröna! Använd någon av verktygen för att hitta en plats som passar dig, det finns något för alla. Bland mycket annat kan du hitta platser du kan åka buss till, fina ställen för picknick och grillning, rullbara leder, var du kan fiska eller när du kan delta i aktiviteter och trevlig samvaro tillsammans med andra.

Upplandsleden, Siggefora

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar alla våra besöksvärda områden under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Att övernatta gör det möjligt att njuta en längre tid i naturreservaten. Länsstyrelsen hyr ut flera boenden.

Hyra boende i naturreservatet Florarna

Länsstyrelsen har också flera öppna stugor där du kan övernatta. Läs mer om det under frågan "Vad gäller i en öppen stuga​?" längre ned på sidan.

Naturkartan med friluftsguiden Uppsala läns natur är en digital besöksguide över naturreservat och andra friluftsområden, smultronställen och vandringsleder. Där kan du söka efter områden, badplatser och vandringsleder nära dig och se var det finns grillplatser, busshållplatser, parkeringsplatser och mycket annat. Naturkartan finns både på webben och som kostnadsfri app.

Uppsala läns natur, naturkartan.se Länk till annan webbplats.

Utflyktsprogrammet bjuder på aktiviteter för stora och små i olika delar av länet. Välj bland vandringar, familjefester, fågel- och svamputflykter. Programmet ges ut varje vår och höst och samordnas av Upplandsstiftelsen, Biotopia och Länsstyrelsen i Uppsala län.

Utflyktsprogrammet (pdf), Biotopia Länk till annan webbplats.

Foldern "Tillgängliga naturområden i Uppsala län" tipsar dig om härliga utflyktsmål för alla med hårdgjorda och rullbara stigar, tillgängliga grillplatser, badramper, gömslen, toaletter och mycket mera. Det finns förslag på fina platser att besöka i länets alla kommuner. Foldern är framtagen under 2019 och uppdaterad 2023 av Länsstyrelsen i Uppsala län och Upplandsstiftelsen i samarbete med länets kommuner. Kontakta Länsstyrelsen om du vill ha några exemplar i pappersform.

Tillgängliga naturområden Uppsala län Länk till annan webbplats.

Uppsala län erbjuder fantastiska möjligheter till fiske året runt. Oavsett om du är sugen på att fiska gös i Mälaren, öring i någon av länets vackra skogssjöar, gädda och abborre längs kusten eller lax eller harr i Dalälven finns något för dig. I fiskeguiden hittar du många tips på både sjöar, vattendrag och kustvatten med goda chanser att få napp. Guiden hjälper dig också att hitta rätt bland regler och förordningar om när, var och hur du får fiska.

Fiskeguide Uppsala län Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det är lätt att göra allemansrätt

Allemansrätten ger dig möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Det är en unik möjlighet som bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Du gör allemansrätt när du tar hänsyn till djur, natur, markägare och medmänniskor.

Allemansrätten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Under förutsättning att du inte stör och inte förstör när du vistas i naturen får du bland annat:

 • Gå, cykla, rida och åka skidor i skog och mark och på privata vägar. Öppnar du en grind måste du stänga den bakom dig.
 • Plocka vilda blommor, svamp och bär (med undantag för fridlysta växter).
 • Tälta något enstaka dygn. Vill du tälta längre ska du fråga den som äger marken.
 • Bada, åka båt och gå iland.
 • Fiska med metspö och kastspö utmed länets kust och i Mälaren. För att få lov att fiska i någon annan sjö eller vattendrag krävs ofta fiskekort. Mer om hur och var du kan fiska läser du i Fiskeguide för Uppsala län. Länk till annan webbplats.
 • Göra upp eld – men bara med största försiktighet. Elda inte direkt på en berghäll, den går sönder. Vid torrt väder kan det råda eldningsförbud, kontakta din kommun eller Länsstyrelsen för information.

 • Passera över eller plocka något från tomter, trädgårdar, planteringar eller åkrar.
 • Plocka fridlysta växter.
 • Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
 • Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, eller störa djur när de har ägg eller ungar.
 • Elda om det råder minsta fara för brand.
 • Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
 • Låta hundar springa lösa 1 mars–20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

Här samlas ett antal frågor och svar om vad du får och inte får göra i ett naturreservat.

Om cykling inte är förbjuden i naturreservatet så gäller allemansrättens regler. Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa, inte förstöra”. Man får alltså cykla om det kan göras utan att störa eller förstöra naturen eller friluftslivet där man cyklar. Därför måste man alltså ta hänsyn till hur störningskänslig naturen är där man ska cykla. Stigar och leder är oftast anlagda för personer som vandrar eller promenerar och då måste man som cyklist ta hänsyn till detta och den som rör sig snabbast ska anpassa sig efter övriga besökare.

Cykling och allemansrätt, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

I dessa fall omfattar förbudet eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande). Det innebär att användning av stormkök med gas- eller spritlåga är tillåtet så länge mark eller annat underlag inte skadas. När räddningstjänsten eller Länsstyrelsen utfärdar ett eldningsförbud på grund av hög brandrisk, kan det förbudet vara mer långtgående och innebära att all tändning av öppen låga förbjuds – alltså även gas- och spritlåga. Därför måste man alltid hålla sig informerad via kommunens och Länsstyrelsens webblatser vad som gäller angående eldning. Det är alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följts.

Fiske ingår inte i allemansrätten. Grundregeln är att man inte får fiska utan fiskekort eller särskild överenskommelse med fiskerättsinnehavaren. Undantag finns i vårt län för kusten och Mälaren, där det råder fritt handredskapsfiske. Detta gäller även inom naturreservat så länge det inte finns någon föreskrift som förbjuder fiske. För många reservat finns en föreskrift med förbud att "störa djurlivet". Den föreskriften omfattar inte fiske som genomförs i enlighet med fiskelagstiftningen.

I fiskekartan.se visas de fiskevårdsområden där man kan köpa fiskekort. På webbplatsen finns även länkar till försäljare av fiskekort. I många fall kan man köpa fiskekort online.

Mer information finns i Fiskeguide för Uppsala län Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens öppna stugor kan du avnjuta din medhavda matsäck eller bara värma dig en stund. Flera av stugorna är även lämpliga för övernattning. Det kostar inget och det går inte att boka. Eftersom det kan bli fullt är det bra att ha en reservplan, till exempel ett tält i packningen.

För allas säkerhet och trivsel gäller följande:

 • Du får övernatta max två nätter
 • Som första gäst i stugan förväntas du bjuda in nya besökare och lämna plats åtminstone på golvet
 • Lämna företräde till andra besökare efter en natts övernattning i stugan
 • Använd gärna kaminerna, men elda försiktigt och se till att elden är släckt när du går
 • Var sparsam med veden, så att det räcker åt alla
 • Ta med eventuella sopor hem och lämna stugan i städat skick. Lämna inte kvar mat i stugan
 • Skriv gärna några rader i gästboken innan du går.

Länsstyrelsen har nio öppna stugor eller kojor. I Florarnas naturreservat finns Mixanstugan, Nickbostugan, Agnsjöstugan, Gammelåkojan, Öppen stuga vid Risön, Kolarkojan och Norrbergskojan. I Hållnäskustens naturreservat finns Sälstugan och i Tjäderleksmossen finns Skärsjöstugan. Med undantag för Kolarkojan är stugorna lämpliga för övernattning. Utförlig information om stugorna finns i Naturkartan Uppsala läns natur. Sök på respektive stugas namn.

Naturkartan Uppsala läns natur Länk till annan webbplats.

För tarp gäller samma regler som för tält eller camping. Är det förbjudet att tälta eller campa enligt föreskrifterna för reservatet är det även förbjudet att sätta upp en tarp. Är det inte förbjudet gäller allemansrättens regler. Föreskrifterna för allmänheten hittar du under respektive reservat här på vår webbplats. Du hittar fullständiga föreskrifter för ett naturreservat i reservatsbeslutet som finns i kartan Skyddad natur.

Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Drönare är enligt Trafikverkets definition luftfarkoster. Det kan vara förbjudet att flyga eller landa med luftfarkost i ett naturreservat. Det framgår i så fall av föreskrifterna som är olika för olika naturreservat. Föreskrifterna för allmänheten hittar du under respektive reservat här på vår webbplats. Du hittar fullständiga föreskrifter för ett naturreservat i reservatsbeslutet som finns i kartan Skyddad natur.

Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Fridlysta arter, Naturvårdverket Länk till annan webbplats.

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Att köra motordrivet fordon som bil, motorcykel, snöskoter, fyrhjuling eller elcykel ingår inte i allemansrätten.

Arbete med att utveckla friluftslivet

Länsstyrelsen arbetar på olika sätt med att utveckla friluftslivet i länet med utgångspunkt i tio nationella mål.

Mål för friluftslivet

Kontakt

Kontakt Friluftsliv

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss