Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ekdalen

Lövrik skog med grova träd och ovanliga örter

Stigen i Ekdalen är avstängd tillsvidare

Länsstyrelsen kommer inte att underhålla stigen i Ekdalen tillsvidare, då det är förenat med fara för besökarna att gå på stigen. Länsstyrelsen avråder dig även från att besöka naturreservatet.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet. Några av dessa granar har redan fallit omkull och ligger som plocke-pinn i skogen och över stigen. Allt eftersom att de döda granarna bryts ner blir de sprödare och kan falla utan förvarning även en dag med lugnt väder.

Bäck och oxtungsvamp i naturreservatet Ekdalen

För dig som är intresserad av växter är Ekdalen, inte långt från Bennebols bruk, ett intressant utflyktsmål. På en ganska liten yta växer en mängd spännande örter.

Ekdalen består av två moränryggar på var sida om en lerig svacka, en blockig bergbrant och en liten fuktig äng. Varje del har sin egen speciella flora och fauna. Området är inte speciellt stort och det finns en skogsbilväg att promenera längs med.

Bergbranten ligger längs vägens norra sida. Här växer grova ekar, lönn, lind och asp. På ett gammalt hygge har det lämnats kvar många gamla grova aspar. Här lever Upplands egen landskapsinsekt, den röda cinnoberbaggen, vars larver är beroende av döende aspar. Det är en mycket sällsynt skalbagge som nästan bara finns i Uppland.

Uppe på de två moränryggarna växer äldre, gles, granskog tillsammans med en hel del lind. På marken trivs arter som smånunneört, lungört och det upp till en och en halv meter höga gräset långsvingel. På stenblock växer springkorn som blommar med stora hängande klargula blommor. Det är en ovanlig ört som även kallas vildbalsamin.

Nere i den fuktiga svackan rinner ett gammalt dike som bitvis påminner om en bäck. Där finns en tät och frodig grönska med ekar och andra ädla lövträd. Hasselbuskar och skogstry silar ljuset och tidigt på våren blommar underviol för att i maj-juni avlösas av storrams och stora mattor av myskmadra. Senare på sommaren syns den storvuxna hässleklockans ljuvligt blålila blommor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp eller bär
 3. fånga eller bortföra djur, bortföra ägg eller bo eller medvetet störa djurlivet
 4. rida annat än på befintlig enskild väg
 5. tälta och elda
 6. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat
 7. framföra motordrivet fordon
 8. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 20 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Hargs egendom AB
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss