Jobba hos oss

Som medarbetare på länsstyrelsen har du inte bara en spännande arbetsplats utan får också en mängd bra förmåner.

 • Vi har goda anställningsförmåner såsom flexibla arbetstider, upp till sju veckors semester, semestertillägg, pensionsavsättning och möjlighet till delpension från 62 års ålder. Vi har trygghetsavtal vid verksamhetsförändringar samt goda möjligheter till kompetensutveckling.
 • Vi månar om medarbetarnas hälsa och har bland annat friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och företagshälsovård för alla. Vi har olycksfallsförsäkring till och från samt på jobbet, ersättning utöver Försäkringskassans sjukpenning vid sjukdom samt ersättning för läkarvård och medicin.
 • Bra villkor när du blir förälder då du får föräldralön utöver Försäkringskassans föräldrapenning och har rätt att jobba deltid intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år. Arbetsgivaren har en positiv inställning till att kunna förena föräldraskap med arbete.

Våra lediga jobb

Vår arbetsplats

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer, informatörer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Examensarbete och praktik

Länsstyrelsen tar gärna emot examensarbetare och praktikanter, under förutsättning att vi har tid och möjlighet.

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete eller praktik hos oss? Gör i så fall en intresseanmälan via e-post till praktik.uppsala@lansstyrelsen.se. Precisera i din intresseanmälan vad du skulle vilja göra under din tid hos oss och varför du tror att det är intressant för länsstyrelsen.

Vi tar emot intresseanmälningar löpande men har tyvärr inte möjlighet att svara på alla inkomna anmälningar.

Vi läser intresseanmälningar tre gånger om året och det sker veckorna efter 31 januari, 31 mars och 30 september.

Din intresseanmälan ska innehålla följande:

 • Personligt brev och CV.
 • Vilket universitet eller vilken högskola du studerar på.
 • Vilken utbildning du går.
 • Om det rör sig om ett examensarbete eller en praktik.
 • Var du vill göra examensarbetet/praktiken (verksamhetsområde/enhet).
 • Vilket ämne eller problem du vill undersöka och varför det skulle kunna vara intressant för länsstyrelsen.
 • När och hur länge praktiken/examensarbetet kommer att pågå.
 • Vilka förväntningar du har på oss.

Som praktikant måste du vara försäkrad, antingen genom ditt universitet/högskola eller genom Arbetsförmedlingen. Kom ihåg att ange i din ansökan huruvida du är berättigad försäkring.

Sommarjobb och spontanansökan

Vi annonserar lediga anställningar på vår webbplats under länken Jobba hos oss.

Det gäller tidsbegränsad anställning (sommarjobb, vikariat eller allmän visstid) och tillsvidareanställning.

Som statlig myndighet är Länsstyrelsen i Uppsala län enligt Anställningsförordningen skyldig att informera (annonsera) lediga anställningar. Av den anledningen har vi i praktiken ingen möjlighet att beakta generella intresseanmälningar och spontanansökningar som saknar koppling till en utannonserad tjänst.

Kontakt