Jobba hos oss

Som medarbetare på länsstyrelsen har du inte bara en spännande arbetsplats utan får också en mängd bra förmåner.

  • Vi har goda anställningsförmåner såsom flexibla arbetstider, upp till sju veckors semester, semestertillägg, pensionsavsättning och möjlighet till delpension från 62 års ålder. Vi har trygghetsavtal vid verksamhetsförändringar samt goda möjligheter till kompetensutveckling.
  • Vi månar om medarbetarnas hälsa och har bland annat friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och företagshälsovård för alla. Vi har olycksfallsförsäkring till och från samt på jobbet, ersättning utöver Försäkringskassans sjukpenning vid sjukdom samt ersättning för läkarvård och medicin.
  • Bra villkor när du blir förälder då du får föräldralön utöver Försäkringskassans föräldrapenning och har rätt att jobba deltid intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år. Arbetsgivaren har en positiv inställning till att kunna förena föräldraskap med arbete.

Våra lediga jobb

Vår arbetsplats

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer, informatörer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Examensarbete och praktik

Länsstyrelsen tar gärna emot examensarbetare och praktikanter, under förutsättning att vi har tid och möjlighet.

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete eller praktik hos oss?

Gör en intresseanmälan i vår rekryteringsverktyg Länk till annan webbplats.

Precisera i din intresseanmälan vad du skulle vilja göra under din tid hos oss och varför du tror att det är intressant för länsstyrelsen.

Vi läser intresseanmälningar två gånger om året och det sker veckorna efter 31 mars och 30 oktober.

Som praktikant måste du vara försäkrad, antingen genom ditt universitet/högskola eller genom Arbetsförmedlingen.

Sommarjobb och spontanansökan

Vi annonserar lediga anställningar på vår webbplats under länken Jobba hos oss.

Det gäller tidsbegränsad anställning (sommarjobb, vikariat eller allmän visstid) och tillsvidareanställning.

Som statlig myndighet är Länsstyrelsen i Uppsala län enligt Anställningsförordningen skyldig att informera (annonsera) lediga anställningar. Av den anledningen har vi i praktiken ingen möjlighet att beakta generella intresseanmälningar och spontanansökningar som saknar koppling till en utannonserad tjänst.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss