Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jobba hos oss

Som medarbetare på länsstyrelsen har du inte bara en spännande arbetsplats utan får också en mängd bra förmåner.

Vi har goda anställningsförmåner såsom flexibla arbetstider, upp till sju veckors semester, semestertillägg, pensionsavsättning och möjlighet till delpension från 62 års ålder. Vi har trygghetsavtal vid verksamhetsförändringar samt goda möjligheter till kompetensutveckling.

Vi månar om medarbetarnas hälsa och har bland annat friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och företagshälsovård för alla. Vi har olycksfallsförsäkring till och från samt på jobbet, ersättning utöver Försäkringskassans sjukpenning vid sjukdom samt ersättning för läkarvård och medicin.

Bra villkor när du blir förälder då du får föräldralön utöver Försäkringskassans föräldrapenning och har rätt att jobba deltid intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år. Arbetsgivaren har en positiv inställning till att kunna förena föräldraskap med arbete.

Under rubriken "Lediga jobb" hittar du de lediga jobb som just nu utannonseras. Om du inte ser några utannonserade jobb nedan, finns det inga lediga jobb att söka.

Lediga jobb

 • Strategisk handläggare folkhälsa

  Enheten för social hållbarhet samordnar uppdrag inom områden som vålds-, brotts- och missbruksfrågor, integration, mänskliga rättigheter,...
 • Planhandläggare

  Planhandläggartjänsten är placerad på Länsstyrelsens plan- och bostadsenhet. I din planhandläggarroll har du varierande arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter kan...
 • Planhandläggare, vikariat

  Planhandläggartjänsten är placerad på Länsstyrelsens plan- och bostadsenhet. I din planhandläggarroll har du varierande arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter kan...

Vår arbetsplats

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer, informatörer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Rekryteringsprocessen

Vi läser alla ansökningar som kommer in. De som kallas till intervju är de som bäst matchar de krav vi ställer på tjänsten, anställningen eller befattningen.

När du kommer på intervju vill vi att du tar med betyg och intyg som styrker dina meriter samt referenser.

Intervjun tar mellan en och två timmar. Du får samma frågor som övriga kandidater som intervjuas. Passa på att ställa frågor till oss om det är något som är oklart, eller annat du funderar på under intervjun. Intervjun är också ett tillfälle för dig att ta reda på mer om oss och det jobb du söker.

Det kan vara nervöst att vara på anställningsintervju. Försök att vara dig själv, var konkret i dina svar, förbered gärna exempel. Vi kommer bland annat att ställa frågor kring hur du hanterat liknande situationer som du kan ställas inför på jobbet hos oss. Vi vill veta hur du löser problem och vad du lärt dig av svåra situationer. Ibland använder vi oss också av arbetsprover.

Referenstagning

Vi utför referenstagningen på samma strukturerade sätt som intervjun. Vi brukar ta två referenser per kandidat, och referensen ska helst vara någon som är eller har varit din chef. Om du inte angett referenser i ansökan så förbered dessa till din anställningsintervju.

Efter intervjun

Efter intervjun hör vi av oss på telefon till dig som har varit på intervju för att meddela resultatet av rekryteringen. Hur lång tid efter din intervju det blir beror bland annat på hur många intervjuer vi har och hur det går med att få tag i referenser.

När en tjänst är tillsatt så får du ett e-brev med en kungörelse skickat till den e-postadress du uppgivit när du sökt tjänsten. I kungörelsen står det att tjänsten är tillsatt. Du kan överklaga det beslutet, hur du går tillväga står i kungörelsen.

Hitta till oss

Här hittar du vår besöksadress och karta.

Examensarbete och praktik

Länsstyrelsen tar gärna emot examensarbetare och praktikanter, under förutsättning att vi har tid och möjlighet.

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete eller praktik hos oss? Gör i så fall en intresseanmälan via e-post till praktik.uppsala@lansstyrelsen.se. Precisera i din intresseanmälan vad du skulle vilja göra under din tid hos oss och varför du tror att det är intressant för länsstyrelsen.

Vi tar emot intresseanmälningar löpande men har tyvärr inte möjlighet att svara på alla inkomna anmälningar.

Vi läser intresseanmälningar tre gånger om året och det sker veckorna efter 31 januari, 31 mars och 30 september.

Under pandemin

Länsstyrelsen tar gärna emot examensarbetare och praktikanter under förutsättning att vi har tid och möjlighet. Under pågående pandemi gör vi ett uppehåll med att erbjuda praktikplatser. När det blir mer normala arbetsförhållanden kommer vi återigen erbjuda praktikplatser. Du kan fortfarande skicka in din ansökan men det kan komma att dröja innan du får ett besked

Din intresseanmälan ska innehålla följande:

 • Personligt brev och CV.
 • Vilket universitet eller vilken högskola du studerar på.
 • Vilken utbildning du går.
 • Om det rör sig om ett examensarbete eller en praktik.
 • Var du vill göra examensarbetet/praktiken (verksamhetsområde/enhet).
 • Vilket ämne eller problem du vill undersöka och varför det skulle kunna vara intressant för länsstyrelsen.
 • När och hur länge praktiken/examensarbetet kommer att pågå.
 • Vilka förväntningar du har på oss.

Som praktikant måste du vara försäkrad, antingen genom ditt universitet/högskola eller genom Arbetsförmedlingen. Kom ihåg att ange i din ansökan huruvida du är berättigad försäkring.

Sommarjobb och spontanansökan

Vi annonserar lediga anställningar på vår webbplats under länken Jobba hos oss.

Det gäller tidsbegränsad anställning (sommarjobb, vikariat eller allmän visstid) och tillsvidareanställning.

Som statlig myndighet är Länsstyrelsen i Uppsala län enligt Anställningsförordningen skyldig att informera (annonsera) lediga anställningar. Av den anledningen har vi i praktiken ingen möjlighet att beakta generella intresseanmälningar och spontanansökningar som saknar koppling till en utannonserad tjänst.

Kontakt