Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hjälstaviken

Fågelsjö i slottsmiljö. Spänger och gångvägar ut till fågeltorn och gömsle har hög tillgänglighet.

Utsikt och spång i naturreservatet Hjälstaviken

Hjälstaviken är en av Sveriges finaste fågelsjöar. Året runt finns det spännande saker att se. Höst och vår rastar tusentals flyttfåglar, på vintern kan du blad annat spana efter örn och sommartid syns och hörs mängder av fågelfamiljer. Men Hjälstaviken bjuder också på vidsträckt utsikt från Kvarnberget, ädellövskog i Parnassen och hagmarker med speciell flora.

Hjälstaviken är en grund slättsjö rik på vass som ligger mitt i ett odlingslandskap som har brukats under tusentals år. Kreaturen har gått på bete och våtmarkerna har nyttjats för slåtter och detta tillsammans med landhöjningen har skapat det fågelparadis som finns idag.

De öppna betade strandängarna och vassarna drar till sig sjöfågel i stora mängder. Eftersom korna betar ända ut i vassen bildas där en remsa öppet vatten, en blå bård. Det området är idealiskt för bl a vadarfåglar och änder. På de torrare ängarna högre upp trivs många ovanliga örter och ängssvampar.

Det höga Kvarnberget reser sig invid sjöns östra sida. Däruppifrån kan man skåda ut över vasshavet och den flacka Upplandsbygden. Runt sjön löper en vandringsled som är ungefär 8 km lång. Stigen för dig genom blommande hagmarker, till fågeltornet på sjöns västsida och till Parnassen med sina högresta ädellövträd. Att vandra på spångarna genom vassen mellan Kvarnberget och Parnassen är en speciell upplevelse!

Från parkeringen i Hårby löper en hårdgjord gångväg ner mot fågeltornet. Så längs den cirka kilometerlånga sträckan går det bra ta sig fram med barnvagn eller rullstol. Toaletterna vid parkeringen är också tillgängliga för dig med nedsatt rörelseförmåga. På vägen ner finns små stationer för barn - så ta med barnen och kika in i holkarna!

Vill du komma nära fåglarna, så ta dig till gömslet nedanför Kvarnberget. Från parkeringen i Jungfrulunden leder en hårdgjord väg och därefter en bred spång ut genom vassen till gömslet.

Ekolsunds slott ligger strax invid Hjälstaviken och Parnassen anlades som en del av slottsparken redan på 1600-talet. Det går fortfarande att ana de nio stjärnformigt utstrålande alléerna. Området användes som festplats och jaktpark och Gustav III deltog ofta i förlustelserna. På våren täcks marken under träden av krollilja, gulsippor och vitsippor.

Tänk på att inte störa fågellivet vid ditt besök. Från den 1/4 till 15/8 är det förbjudet att röra sig fritt i våtmarkerna för att inte störa de häckande fåglarna. Men det går alltid bra att gå längs den uppmärkta vandringsleden och från fågeltornet har du god uppsikt över vad som händer i sjön.

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp växter,
 4. utan Länsstyrelsens tillstånd insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 5. medvetet störa djurlivet,
 6. under perioden 1 april till 15 augusti vistas inom område markerat på beslutskarta Pdf, 2.6 MB. i bilaga 6, med undantag för vistelse på av Länsstyrelsen anvisad stig och besöksanordning,
 7. elda eller grilla annat än på av Länsstyrelsen anvisad plats,
 8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 9. fiska,
 10. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på anvisade vägar och parkeringsplatser,
 11. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande med undantag för tillfälligt på iordningställd parkeringsplats,
 12. framföra båt, kanot, kajak eller annan vattenfarkost norr om allmänna vägen vid Svannäs,
 13. anordna orienteringskontroller eller snitslade spår eller sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 14. rida,
 15. tälta med undantag för tältning inom områden markerade på beslutskarta Pdf, 2.6 MB. i bilaga 6.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1982, nytt beslut 2016
Areal: 808 ha
Kommun: Enköping, Håbo
Markägare: Staten, enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000
Life

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Service i närområdet

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss