Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rönnfjärdsskogen

- blomutflykt i midsommartid

Skog och orkidén Guckusko i naturreservatet Rönnfjärdsskogen

Rönnfärdskogen är ett stycke typisk Hållnäsnatur. Bland de gamla träden trivs många sällsynta örter och svampar och kommer du hit på försommaren kan du uppleva guckuskons praktfulla blomning.

Reservatet består av varierad natur med örtrik gammal kalkbarrskog, rikkärr och sumpskog. Det är en fristad för många hotade växter. Här kan du upptäcka sällsynta arter som kräver just sådan kalkrik och fuktig miljö för att överleva.

En uppmärksam besökare kan hitta många spår efter äldre tiders verksamhet. Då utnyttjades skogarna flitigt av traktens bönder, mest för bete, plockhuggning och slåtter. I våra dagar håller området på att växa igen men det finns fortfarande öppna gläntor och spärrgreniga överståndare, d v s stora träd med vida kronor, som vittnar om att skogen har varit glesare och ljusare. Det finns också rester av gamla stängsel och gärdsgårdar, spår av torp och igenväxta åkrar och ängar.

Gör som Hållnäsborna och besök Rönnfjärdsskogen i midsommartid. Då får du se den sällsynta orkidén guckusko med sina stora rödgula blommor. Namnet är för övrigt präglat av roslagsdialekt och betyder "gökens sko" - säkerligen en syftning på den toffelformade läppen. Tänk på att du är gäst i blommornas revir och låt dem stå orörda!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. fånga, döda eller föra bort ryggradsdjur, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 6. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats,
 7. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
 8. framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 18,5 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Staten, enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss