Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Gula stigen

Ett reservat i flera delar och skiftande natur längs Gula stigen - från Studenternas till Skarholmen i Uppsala

Två bilder. Till höger närbild på död tall med tallticka. Till vänster snöig bred stig, unga aspar på sidan varav en har ett målat gult band som stigmarkering.

Gula stigen är ett kommunalt naturreservat bildat av Uppsala kommun. Kommunen är ansvarig för förvaltningen av reservatet och för tillsynen av föreskrifterna.

Läs mer på kommunens webbplats Länk till annan webbplats..

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, skada eller störa växt- och djurliv,
 2. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än enstaka exemplar för artbestämning,
 3. samla in insekter eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka individer för artbestämning,
 4. framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 5. parkera motorfordon och husvagn/husbil annat än på därför upplåtna och iordningställda platser,
 6. rida annat än på väg eller särskilt anvisad led,
 7. sätta upp affisch, anslag, skylt, snitslar eller liknande annat än tillfälligt (en vecka) i samband med organiserad friluftslivsverksamhet. Detta med undantag för fasta orienteringskontroller,
 8. elda på annan plats än vid iordningställda eldplatser.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2022
Areal: 160 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Uppsala kommun
Förvaltare: Uppsala kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Uppsala kommun

Förvaltning av skyddad natur

E-post: via felanmälan på kommunens webbplats

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss