Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Uvberget

Bergsrygg med utsikt. Före detta betesmarker som är rika på blommande växter och fjärilar.

Utsikt och tickor i naturreservatet Uvberget

Uvberget är en hög bergknalle invid Alstasjön. Från toppen har man en strålande utsikt över Örsundaåns dalgång. Reservatet är litet men omväxlande och det finns mängder av arter att upptäcka för den floraintresserade. Kombinera gärna besöket med bad, intill reservatet ligger Alstabadet.

Uvberget är en 30 meter hög fristående urbergsrygg som blivit formad av den senaste inlandsisen. Mot söder stupar berget brant, nedanför växer en frodig lövskog med ek och alm. Uppe på berget finns torra ängsmarker med en mångfald av örter. Här och var står imposanta ekar. Hela området har under lång tid utnyttjats för bete. Trots att kreaturen inte gått här på närmare trettio år är växtligheten fortfarande typisk för betesmarker med många arter som behöver luft, ljus och mager jord.

I området finns det en uppsjö av olika växtarter, 196 var man uppe i sist man räknade. Det finns dessutom mängder av mossor och lavar, liksom många häckande fågelarter. Den stora blomsterrikedomen gör också att det finns ovanligt mycket fjärilar på Uvberget.

I ädellövskogen nedanför klippan är blomprakten betagande på försommaren. I sprickor och på klipphyllor i själva bergsbranten växer olika ormbunksarter. En speciell växt på Uvbergets hjässa är tulkört, en växt som vill ha varmt, torrt och ljust och som har sin nordgräns i södra Uppland. Tack vare tulkörten finns det också gott om den svart-röda riddarskinnbaggen som främst lever på den växten.

Välkommen att besöka en liten oas ovan slättbygden. Arter som växer på torra stenmarker liksom i bergsbranter är känsliga för slitage. Tänk därför på var du sätter fötterna och undvik att klättra i bergsbranten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. göra upp eld eller tälta
  2. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter  eller växtdelar  av något  slag med undantag för:
          - matsvamps- och bärplockning,
          - skolskogens växtstudier och framtida  inventeringar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 4 ha
Kommun: Enköping
Markägare: Naturskyddsföreningen i Enköping
Förvaltare: Naturskyddsföreningen i Enköping
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Mer information

Beslut och skötselplan för reservatet finns på Naturvårdsverkets webbplats Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uverget är ett kommunalt naturreservat bildat av Enköpings kommun. Kommunen är därmed ansvarig för tillsynen av reservatsföreskrifterna.

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Naturskyddsföreningen Enköping

Telefon: 0171-46 30 39 (kretsordförande Pekka Westin)
E-post: enkoping@naturskyddsforeningen.se

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss