Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Havsvik

Skogar och hagar omgivna av Raggaröfjärden. Kalkrika marker med olika orkidéer.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Reservatsskylt vid havet och blommande Adam och Eva i naturreservatet Havsvik

Havsvik ligger längst ut på Raggarön i Roslagen. Här kan du uppleva ett levande och öppet jordbrukslandskap med en ovanligt rik flora och fauna. Sitt namn till trots bjuder ön på en lugn och rofylld miljö - med andra ord: inga raggare i sikte.

Raggarön präglas av alla fiskarbönder som under generationers lopp har skapat ett småbrutet, leende skärgårdsparadis. Här finns betade hagar, ängar, gårdsmiljöer och skogar om vartannat och havet är aldrig långt borta. I reservatet kan du vandra genomöppna betesmarker och en omväxlande och örtrik granskog. Här har kreatur gått på bete under lång tid vilket syns på skogen som är gles och rik på små gläntor. I våra dagar betar roslagsfår och hästar.

I den kalkrika jorden trivs t ex den sällsynta vita skogsliljan och orkidén guckusko, med sina stora och säregna röd-gula blommor. Namnet är förövrigt präglat av roslagsdialekt och betyder "gökens sko". I skogen förekommer även sällsynta svampar och rara insekter som behöver solbelysta tallar för sin överlevnad, bland annat dvärgtallvecklare och den åttafläckiga praktbaggen. Tyvärr är det dock inte så lätt att få syn på skalbaggarna, eftersom de lever större delen av sitt liv under barken.

Kom gärna ut en varm sommardag för att njuta av naturen, vågornas brus och ett dopp i viken. Har du båt kan du lägga till vid den fina naturhamnen.

Tänk på att lämna denna skärgårdsö lika vacker som du fann den och låt guckuskon stå orörd i skogen!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. göra upp eld,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 8. anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 33 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Privat och samfälligheter
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss