Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Östa

- rik natur och sorgsen mö

Spång och sandstrand i naturreservatet Östa

Foto: Inga-Britt Persson

Östa är ett lättillgängligt naturreservat med många stigar och vandringsleder. Hit kan du göra en trevlig utflykt vare sig du vill njuta av lata dagar vid en sandstrand, fylla svampkorgen eller njuta av en varierad natur med en rik flora och fauna.

Östa är en naturskön halvö i Dalälven, där Enköpingsåsen sträcker sig ut i vattnet. Här kan du hitta öppna högmossar, trädbevuxna myrmarker och gammelskogar men även långa sandstränder och blomrika ängar.

Vid myrmarkerna Stormossen och Joksmossen, i reservatets östra del, är det vildmarksstämning. Stormossen har ett nästan trädlöst mosseplan med upp till 400 år gamla tallar runtomkring. Kommer du hit tidig en vårmorgon kan du uppleva orrarnas spel inför parningen eller spana efter andra myrfåglar som t.ex. storspov och grönbena.

Uppe på rullstensåsen är skogen strövvänlig och rik på blåbär och lingon. Fina svampår finns det även gott om matsvamp, till exempel kantarell och Karljohan svamp, men i reservatet finns också riktiga rariteter som den blåfotade taggsvampen och lakritsmusseron.

Läget vid vattnet på den utskjutande åsen, jakten och fisket har lockat människor till Östa sedan lång tid - både åsen och älven var naturliga kommunikationsleder. Spåren efter gångna tiders människor är många och spännande. Det har hittats allt ifrån stenåldersboplatser till rester efter järnframställning, fäbodar och inte minst en märklig runinskrift. Enligt sägnen ristades den runfyllda ormslingan in på blocket långt efter vikingatidens slut av en fröken Ouchterlony som sörjde sin älskades död.

Östa naturreservat ligger i ett av Sveriges mest skyddsvärda områden, invid Färnebofjärdens nationalpark. Vi är många som uppskattar denna vackra plats, så tänk på att visa varsamhet mot naturen när du kommer på besök.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. tälta eller ställa upp husvagn annat än på upplåtna platser,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka örter, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp och bär för husbehov,
 4. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
 5. göra upp öppen eld annan än särskilt iordningsställda platser,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. medföra pälsdjur inom badplatsområden,
 8. på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 9. framföra översnöfordon. Undantag gäller för jakträttshavare vid utfodring av vilt samt för yrkesfiskare vid näringsutövning,
 10. parkera fordon annat än på upplåtna platser,
 11. framföra motorbåt över 12 knop i Ingbo- och Östaviken samt i området väster om en linje mellan Östaholms nordspets och Sandreveln, se bilaga C,
 12. framföra motordrivet fordon annat än på upplåtna vägar. Undantag gäller för trafik än på is samt för markägare och innehavare av särskild rätt vid jakttillfällen.
 13. angöra båt utanför båthamnsområden i mer än ett dygn,
 14. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår utan godkännande av förvaltaren,
 15. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande utan godkännande av förvaltaren.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: Ursprungligt beslut 2006, gällande beslut 2008
Areal: 911 ha
Kommun: Heby
Markägare: Heby kommun
Förvaltare: Heby kommun
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Heby kommun

Medborgarservice

Telefon 0224-36 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss