Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långhällsmossen

Våtmarksområde med kärr, mossar och sumpskogar. Opåverkat av modernt jord- och skogsbruk.

Sjö och ljung i naturreservatet Långhällsmossen

Är du intresserad av myrar, mossar och kärr är Långhällsmossen rätt plats för dig. Med bästa stövlarna på kan du utforska ett vått och väglöst land. Tystnaden är stor och du är ensam med myggen och fåglarna.

Långhällsmossen är ett myrområde som aldrig har blivit utdikat. Stora delar är våta kärr där det främst växer olika slags starr. Det finns också tallmossar och sumpskogar och i den nordöstra delen av reservatet ligger Långhällssjön.

Sjöns stränder kantas av en smal bård av sjösäv och områden med gungfly. På myrholmar och fastmarksuddar växer det barrskog som i några fall påminner om riktig urskog. Där finns gott om lågor och torrakor som fungerar som fina boträd. Många fågelarter häckar i området, bland annat slaguggla och bivråk.

Långhällsmossen känns som riktigt vildmark där människor sällan har uppehållit sig. Men skenet bedrar, förr gick det kreatur på bete i markerna och det fanns fäbodar. Vissa delar av kärrområdet utnyttjades också som slåttermark. Det var ett tungt och hårt arbete, där slåtterkarlarna ibland fick vada i vatten och gyttja upp till midjan.

Som du förstår är det inte ett mål för söndagsutflykten med hela familjen, men är du van att vistas i skog och mark och uppskattar den här sortens natur är det en riktig pärla!

Det finns möjlighet att parkera vid en vändplan. Från vändplanen går en omarkerad stig ner till sjön. I övrigt saknas anordningar i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon
 2. tälta
 3. göra upp eld
 4. onödigtvis störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, på nära håll fotografera fågelbo eller använda radio, bandspelare etc på ett störande sätt
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 6. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 7. fånga och insamla ryggradslösa djur
 8. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna  träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp växter
 9. plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1993
Areal: 172 ha
Kommun: Heby
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss