Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa, mejla, besöka eller skicka brev.

Ring växeln

010–22 33 000

Växeln har öppet måndag–fredag, klockan 8.00–16.30

Skicka e-post

uppsala@lansstyrelsen.se

Om du vill skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Vanlig post (brev)

Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 Uppsala

Har du stora filer?

Skicka e-post till oss och be om inbjudan till tjänsten Filskick Länk till annan webbplats.. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till länsstyrelsen. Om du packar ihop filer, använd ZIP-format.

Receptionens öppettider

Måndag–fredag
9.00–15.00

Besök oss

Du hittar oss i det bruna huset vid busstorget vid Resecentrum i Uppsala. Vår entré från gatuplan delas med Swedbank och IP-Only. Vi finns en trappa upp.

Besöksadress:
Länsstyrelsen
Bäverns gränd 17
751 86 Uppsala

Ska du delta på ett möte med oss? Vi använder Skype för företag för digitala möten. Du kan delta på mötet med hjälp av webbläsare eller telefon.

Så ansluter du till onlinemöte med Länsstyrelsen Pdf, 130.2 kB.

Följande dagar har receptionen öppet mellan klockan 9.00 – 11.00 under 2021 eller har stängt.

5 januari, Trettondagsafton
1 april, Skärtorsdag
2 april, Stängt
30 april, Valborgsmässoafton
12 maj, Dag före Kristi Himmelsfärd
13 maj Stängt
24 juni, Dag före midsommarafton
25 juni, Stängt
5 november, Dag före Alla helgons Dag
23 december, Dag före Julafton
24 december, Stängt
30 december, Dag före Nyårsafton
31 december, Stängt

Fakturor

Fakturor skickas i första hand elektroniskt till vårt Peppol ID.

E-handel, e-faktura och PEPPOL finns på DIGG:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du inte möjlighet att skicka elektronisk faktura, skicka ett e-postmeddelande till ekonomi.uppsala@lansstyrelsen.se.

Elektroniska uppgifter

Peppol ID 0007:2021002254
Format : Peppol BIS Billing 3.0
Faktura GLN: 7340093200721
PartsID: 2021002254
Teknisk mottagningsadress: "https://www.proceedo.net/ebms/in/1017"
Format: SFTI Transportprofil Bas

Utöver dessa alternativ kan leverantörer bli inbjudna till Visma Proceedos leverantörsportal som är kostnadsfri för leverantör att använda. Skicka via e-post till: ekonomi.uppsala@lansstyrelsen.se.

Betalning och leverans

Betalningsvillkor: 30 dagar från fakturadatum.
Betalningssätt: Bankgiro.
Leveransvillkor: Fritt länsstyrelsen, fakturerings- eller expeditionsavgifter och liknande godtas inte.
Referens: För att betalning av faktura ska kunna göras måste ordernummer eller beställarens fullständiga namn anges.

Faktureringsadress

Länsstyrelsen i Uppsala län
FE 7711
831 90 Östersund

Omvänd moms - byggmoms

Observera att Länsstyrelsen omfattas av bestämmelserna som gäller omvänd skattskyldighet för byggtjänster. På faktura till länsstyrelsen som gäller byggtjänster ska alltså omvänd moms tillämpas.

Organisationsnummer

202100-2254

Avgifter för ansökan bankgiro: 5052-1855
Deponering av medel bankgiro: 169-4504
Övrigt bankgiro: 5052-1848

Var noggrann med att ange vad inbetalningen gäller, gärna diarienummer om sådant finns samt vem som är avsändare.

Om du vill anmäla att djur far illa ringer du till länsstyrelsens djurskyddshandläggare på telefon 010-22 33 110.

Läs mer om öppettider för anmälan.

Om du vill vara anonym ska du inte presentera dig med namn.

Under övrig tid kan Polisen kontaktas på telefon 114 14 om situationen för djuren anses vara så akut att anmälan inte kan vänta till nästa vardag. 

Om ditt ärende rör jakt och vilt ska du ringa vår växel på 010-223 30 00.

Länsstyrelsen ansvarar inte för alla djurfrågor.

  • Om anmälan gäller aggressiva eller lösspringande hundar ska istället Polisen kontaktas.
  • Om anmälan gäller djur som är störande för omgivningen till exempel skällande hundar, ska kommunen kontaktas.

Vid akuta rovdjursärenden ringer du 010-22 33 224.

§28 i jaktförordningen

Om du dödat ett rovdjur för att skydda din egendom ska du anmäla detta snarast till länsstyrelsen på telefonnummer 010-22 33 224. Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman, en av länsstyrelsens naturbevakare, som sedan snarast möjligt kommer till platsen. Privatpersoners möjlighet att på eget initiativ döda ett stort rovdjur för att förhindra skador på tamdjur regleras av §28 och 28 a-d i jaktförordningen.

Handlingar i ett ärende skickas helst via e-post till uppsala@lansstyrelsen.se

Det är tillräckligt att en handling inkommer via e-post. Du behöver därför inte skicka in samma handling på annat sätt.

Undantag: fullmakter och avtal ska alltid vara i original och måste därför skickas per post.

Gäller det handlingar i ett befintligt ärende så ska vårt diarienummer finnas med i e-postens ämnesrad.

Om du behöver skicka stora filer: skicka e-post till oss och be om inbjudan till tjänsten Filskick Länk till annan webbplats.. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till länsstyrelsen. Om du packar ihop filer, använd ZIP-format.

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet eller paketet ska till.

Länsstyrelsen Uppsala län
751 86 Uppsala

Teletal

020-22 11 44

Öppet måndag–fredag klockan 8–20

Utlandssamtal
Ring 0046 - 8 21 11 19

Om teletal
Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inget tillstånd för att använda den. Du ringer med din fasta telefon eller mobil. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att:

  • tolka otydligt tal och svåra ord
  • ge stöd för minnet
  • anteckna vad som sägs och skickar det till dig
  • ta dig genom telefonväxlar.

Teletal 

Teletal | Få stöd under telefonsamtal Länk till annan webbplats.

Bildtelefoni

Bildtelefoni Länk till annan webbplats.

Bildtelefoni hjälper dig med förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.

Texttelefoni

Texttelefoni Länk till annan webbplats.

Genom texttelefoni förmedlas samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Sam-talen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

Skicka fax till oss på nummer:

010-22 33 010  

Kontakta länsledning och chefer

Här hittar du kontaktuppgifter till vår länsledning, stöd till ledning, enhetschefer och presskontakt.

Länsledning och stöd till länsledning

Göran Enander
Landshövding
E-post till Göran Enander
Telefon: 010-223 32 40

Cecilia Magnusson
Länsråd
E-post till Cecilia Magnusson
Telefon: 010-223 33 41
Mobil: 070-537 86 20

Anna-Mikaela Wass
Pressansvarig
E-post till Anna-Mikaela Wass
Telefon: 010-223 32 53

Linda Hofvenstam
Landshövdingens sekreterare
E-post till Linda Hofvenstam
Telefon: 010-223 34 82
Mobil: 073-085 54 93

Anna-Klara Lindeborg
Samordnare till landshövdingen
E-post till Anna-Klara Lindeborg
Telefon: 010-223 34 84
Mobil: 073-052 38 43

Samhällsavdelningen

Chef: Christel Benfalk
E-post till Christel Benfalk
Telefon 010-223 34 21

Miljöavdelningen

Chef: Lennart Nordvarg
E-post till Lennart Nordvarg
Telefon 010-223 33 15

Landsbygdsavdelningen

Chef: Kristina Jansson
E-post till Kristina Jansson
Telefon 010-223 32 73

Rättsenheten

Chef: Solmaz Vikström
E-post till Solmaz Vikström
Telefon 010-223 33 87

Serviceenheten

Chef: Britt-Louise Björklund
E-post till Britt-Louise Björklund
Telefon 010-223 34 85

Kommunikations- och stabsenheten

Chef: Jemina Holmberg
E-post till Jemina Holmberg
Telefon 010-223 32 32

Personal- och ekonomienheten

Chef: Gabriella Åkesson
E-post till Gabriella Åkesson
Telefon 010-223 33 24

Miljöstrategienheten

Chef: Helena Brunnkvist
E-post till Helena Brunnkvist
Telefon 010-223 32 51

Naturvårdsenheten

T.f chef: Johan Ahnström
E-post till Johan Ahnström
Telefon 010-223 34 72

Naturskyddsenheten

Chef: Jonas Bergman
E-post till Jonas Bergman
Telefon 010-223 32 38

Enheten för vatten- och naturtillsyn

Chef: Urban Westerlind
E-post till Urban Westerlind
Telefon 010-223 33 70

Miljöskyddsenheten

Chef: Ida Lindén
E-post till Ida Lindén
Telefon 010-223 34 76

Plan- och bostadsenheten

Chef: Annika Israelsson
E-post till Annika Israelsson
Telefon 010-223 32 71

Kulturmiljöenheten

Chef: Roger Edenmo
E-post till Roger Edenmo
Telefon 010-223 34 10

Enheten för social hållbarhet

Chef: Tony Engström
E-post till Tony Engström
Telefon 010-223 32 43

Enheten för samhällsskydd och beredskap

T.f chef: Christel Benfalk
E-post till Christel Benfalk
Telefon 010-223 34 21

Jordbruksenheten

T.f chef: Hanna Bjärnlid
E-post till Hanna Bjärnlid
Telefon: 010-223 33 10

Enheten för jordbrukskontroll

Chef: Tim Krondahl
E-post till Tim Krondahl
Telefon 010- 223 32 22

Enheten för landsbygdsutveckling

Chef: Maria Gelin Axelsson
E-post till Maria Gelin Axelsson
Telefon 010-223 34 73

Veterinärenheten

Chef: Elisabeth Schöning
E-post till Elisabeth Schöning
Telefon 010-223 33 99

Enheten för tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Chef: Stefanie Macklin
E-post till Stefanie Macklin
Telefon 010-223 34 23

Kontakt