Plötslig ishalka i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa, mejla, besöka eller skicka brev.

Ring växeln

010–22 33 000

Växeln har öppet måndag–fredag, klockan 8.00–16.30

Skicka e-post

uppsala@lansstyrelsen.se

Om du vill skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Ange ärendenummer om ett sådant finns.

Har du stora filer?

Skicka e-post till oss och be om inbjudan till tjänsten Filskick Länk till annan webbplats.. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till länsstyrelsen. Om du packar ihop filer, använd ZIP-format.

Vanlig post (brev) och paket

Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 Uppsala

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns, och/eller vem hos oss brevet eller paketet ska till.

Receptionens öppettider

Måndag–fredag
9.00–15.00

Följande dagar har receptionen öppet mellan klockan 9.00 – 11.00 under 2023 eller har stängt.

 • 5 januari, Trettondagsafton. 9.00 – 11.00.
 • 6 januari. Stängt.
 • 6 april, skärtorsdag 9.00-11.00.
 • 7 april. Stängt.
 • 10 april. Stängt.
 • 17 maj. 9.00 – 11.00.
 • 18 maj, Kristi himmelsfärds dag, Stängt.
 • 6 juni, Nationaldagen, Stängt.
 • 23 juni. Stängt
 • 14 juni – 15 augusti, exp. 9.00 – 15.00, Lunchstängt, 11.30 – 12.30.
 • 3 november, dag före Alla Helgons Dag. 9.00 – 11.00.
 • 25 december, juldagen. Stängt
 • 26 december, annandag jul. Stängt.

Besök oss

Du hittar oss i det bruna huset vid busstorget vid Resecentrum i Uppsala. Vår entré från gatuplan delas med Swedbank och IP-Only. Vi finns en trappa upp.

Besöksadress:
Länsstyrelsen
Bäverns gränd 17
751 86 Uppsala

Ska du delta på ett möte med oss? Vi använder Skype för företag för digitala möten. Du kan delta på mötet med hjälp av webbläsare eller telefon.

Onlinemöten med Länsstyrelsen Pdf, 288.3 kB.

Fakturor

Fakturor skickas i första hand elektroniskt till vårt Peppol ID.

Om PEPPOL på DIGG:s webbplats Länk till annan webbplats.

Har du inte möjlighet att skicka elektronisk faktura, skicka ett e-postmeddelande till ekonomi.uppsala@lansstyrelsen.se.

Elektroniska uppgifter

 • Peppol ID 0007:2021002254
 • Format : Peppol BIS Billing 3.0
 • Faktura GLN: 7340093200721
 • PartsID: 2021002254
 • Teknisk mottagningsadress: "https://www.proceedo.net/ebms/in/1017"
 • Format: SFTI Transportprofil Bas

Utöver dessa alternativ kan leverantörer bli inbjudna till Visma Proceedos leverantörsportal som är kostnadsfri för leverantör att använda. Skicka via e-post till: ekonomi.uppsala@lansstyrelsen.se.

Betalning och leverans

 • Betalningsvillkor: 30 dagar från fakturadatum
 • Betalningssätt: Bankgiro
 • Leveransvillkor: Fritt länsstyrelsen, fakturerings- eller expeditionsavgifter och liknande godtas inte
 • Referens: För att betalning av faktura ska kunna göras måste ordernummer eller beställarens fullständiga namn anges

Faktureringsadress

Länsstyrelsen i Uppsala län
FE 7711
831 90 Östersund

Omvänd moms - byggmoms

Observera att Länsstyrelsen omfattas av bestämmelserna som gäller omvänd skattskyldighet för byggtjänster. På faktura till länsstyrelsen som gäller byggtjänster ska alltså omvänd moms tillämpas.

Organisationsnummer

202100-2254

Avgifter för ansökan bankgiro: 5052-1855
Deponering av medel bankgiro: 169-4504
Övrigt bankgiro: 5052-1848

Var noggrann med att ange vad inbetalningen gäller, gärna diarienummer om sådant finns samt vem som är avsändare.

Om du vill anmäla att djur far illa ringer du till länsstyrelsens djurskyddshandläggare på telefon 010-22 33 110.

Läs mer om öppettider för anmälan.

Om du vill vara anonym ska du inte presentera dig med namn.

Under övrig tid kan Polisen kontaktas på telefon 114 14 om situationen för djuren anses vara så akut att anmälan inte kan vänta till nästa vardag. 

Om ditt ärende rör jakt och vilt ska du ringa vår växel på 010-223 30 00.

Länsstyrelsen ansvarar inte för alla djurfrågor.

 • Om anmälan gäller aggressiva eller lösspringande hundar ska istället Polisen kontaktas.
 • Om anmälan gäller djur som är störande för omgivningen till exempel skällande hundar, ska kommunen kontaktas.

Vid akuta rovdjursärenden ringer du 010-22 33 224.

§28 i jaktförordningen

Om du dödat ett rovdjur för att skydda din egendom ska du anmäla detta snarast till länsstyrelsen på telefonnummer 010-22 33 224. Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman, en av länsstyrelsens naturbevakare, som sedan snarast möjligt kommer till platsen. Privatpersoners möjlighet att på eget initiativ döda ett stort rovdjur för att förhindra skador på tamdjur regleras av §28 och 28 a-d i jaktförordningen.

Handlingar i ett ärende skickas helst via e-post till uppsala@lansstyrelsen.se

Det är tillräckligt att en handling inkommer via e-post. Du behöver därför inte skicka in samma handling på annat sätt.

Undantag: fullmakter och avtal ska alltid vara i original och måste därför skickas per post.

Gäller det handlingar i ett befintligt ärende så ska vårt diarienummer finnas med i e-postens ämnesrad.

Om du behöver skicka stora filer: skicka e-post till oss och be om inbjudan till tjänsten Filskick Länk till annan webbplats.. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till länsstyrelsen. Om du packar ihop filer, använd ZIP-format.

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet eller paketet ska till.

Länsstyrelsen Uppsala län
751 86 Uppsala

Teletal

020-22 11 44

Öppet måndag–fredag klockan 8–20

Utlandssamtal
Ring 0046 - 8 21 11 19

Om teletal
Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inget tillstånd för att använda den. Du ringer med din fasta telefon eller mobil. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att:

 • tolka otydligt tal och svåra ord
 • ge stöd för minnet
 • anteckna vad som sägs och skickar det till dig
 • ta dig genom telefonväxlar.

Teletal 

Teletal | Få stöd under telefonsamtal Länk till annan webbplats.

Bildtelefoni

Bildtelefoni (Sök fram bildtelefoni.net)

Bildtelefoni hjälper dig med förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.

Texttelefoni

Texttelefoni Länk till annan webbplats.

Genom texttelefoni förmedlas samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Sam-talen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

Du kan inte längre faxa till Länsstyrelsen i Uppsala län. Du som tidigare har sänt handlingar till Länsstyrelsen via fax kan framöver istället skicka dem via e-post eller vanlig post (brev).

Sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 är Länsstyrelsen inte längre skyldig att vara tillgänglig för kommunikation via fax.

Kontakta länsledning och chefer

Här hittar du kontaktuppgifter till vår länsledning, stöd till ledning, enhetschefer och presskontakt.

Länsledning och stöd till länsledning

Göran Enander
Landshövding
E-post till Göran Enander
Telefon: 010-223 32 40

Cecilia Magnusson
Länsråd
E-post till Cecilia Magnusson
Telefon: 010-223 33 41
Mobil: 070-537 86 20

Pernilla Erikshaag
Landshövdingens sekreterare
E-post till Pernilla Erikshaag
Telefon: 010-223 34 82
Mobil: 076-110 83 90

Anna Björkman
Samordnare till landshövdingen
E-post till Anna Björkman
Telefon: 010-223 35 14

Samhällsavdelningen

T.f. chef: Kristina Jansson
E-post till Kristina Jansson
Telefon 010-223 32 73

Miljöavdelningen

Chef: Lennart Nordvarg
E-post till Lennart Nordvarg
Telefon 010-223 33 15

Landsbygdsavdelningen

T.f. chef: Elisabeth Schöning
E-post till Elisabeth Schöning
Telefon 010-223 33 99

Avdelningen för verksamhetsstöd

Chef: Cecilia Magnusson
E-post till Cecilia Magnusson
Telefon: 010-223 33 41

Rättsenheten

Chef: Solmaz Vikström
E-post till Solmaz Vikström
Telefon 010-223 33 87

Serviceenheten

Chef: Britt-Louise Björklund
E-post till Britt-Louise Björklund
Telefon 010-223 34 85

Kommunikations- och stabsenheten

T.f. chef: Elizabeth Neu Morén
E-post till Elizabeth Neu Morén
Telefon 010-223 35 15

Personal- och ekonomienheten

Chef: Elizabeth Neu Morén
E-post till Elizabeth Neu Morén
Telefon 010-223 35 15

Miljöstrategienheten

T.f. chef: Åsa Norling Staland
E-post till Åsa Norling Staland
Telefon 010-223 33 16

Naturvårdsenheten

Chef: Jonas Bergman
E-post till Jonas Bergman
Telefon 010-223 32 38

Naturskyddsenheten

Chef: Artur Larsson
E-post till Artur Larsson
Telefon 010-223 33 76

Enheten för vatten- och naturtillsyn

Chef: Urban Westerlind
E-post till Urban Westerlind
Telefon 010-223 33 70

Miljöskyddsenheten

Chef: Ida Lindén
E-post till Ida Lindén
Telefon 010-223 34 76

Plan- och bostadsenheten

Chef: Ismaal Asmah
E-post till Ismaal Asmah
Telefon 010-223 33 34

Kulturmiljöenheten

Chef: Roger Edenmo
E-post till Roger Edenmo
Telefon 010-223 34 10

Enheten för social hållbarhet

Chef: Tony Engström
E-post till Tony Engström
Telefon 010-223 32 43

Enheten för samhällsskydd och beredskap

Chef: Johan Larsson
E-post till Johan Larsson
Telefon 010-223 34 53

Jordbruksenheten

Chef: Pauline Englund
E-post till Pauline Englund
Telefon 010-223 34 69

Enheten för jordbrukskontroll

Chef: Tim Krondahl
E-post till Tim Krondahl
Telefon: 010-223 32 22

Enheten för landsbygdsutveckling

Chef: Maria Gelin Axelsson
E-post till Maria Gelin Axelsson
Telefon 010-223 34 73

Veterinärenheten

T.f. Chef: Stefanie Macklin
E-post till Stefanie Macklin
Telefon: 010-223 34 23
Mobil: 073-073 58 16

Kontakt