Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa, mejla, besöka eller skicka brev.

Ring växeln

010–22 33 000

Växeln har öppet måndag–fredag, klockan 8.00–16.30

Skicka e-post

uppsala@lansstyrelsen.se

Om du vill skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Vanlig post (brev)

Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 Uppsala

Har du stora filer?

Skicka e-post till oss och be om inbjudan till tjänsten Filskicklänk till annan webbplats. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till länsstyrelsen. Om du packar ihop filer, använd ZIP-format.

Receptionens öppettider

Måndag–fredag
9.00–15.00

Besök oss

Du hittar oss i det bruna huset vid busstorget vid Resecentrum i Uppsala. Vår entré från gatuplan delas med Swedbank och IP-Only. Vi finns en trappa upp.

Besöksadress:
Länsstyrelsen i Uppsala län
Bäverns gränd 17
751 86 Uppsala

Följande dagar har receptionen öppet mellan klockan 9.00 – 11.00 under 2020.

Torsdagen den 9 april 2020, Skärtorsdagen.
Torsdagen den 30 april 2020, Valborgsmässoafton.
Onsdagen den 20 maj 2020, Dag före Kristi Himmelsfärd.
Fredagen den 30 oktober 2020, Dag före Alla Helgons dag.
Onsdagen den 23 december 2020.
Onsdagen den 30 december 2020.

Fakturor

Fakturor skickas i första hand elektroniskt (ej e-post) i formatet SFTI Svefaktura till vår operatör Visma Proceedo. Sedan den 1 april 2019 tar länsstyrelsen endast emot elektroniska fakturor (e-faktura). Det innebär att vi sedan den 1 april 2019 inte tar emot fakturor på papper eller via e-post.

E-handel, e-faktura och PEPPOL finns på DIGG:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte möjlighet att skicka elektronisk faktura, skicka ett e-postmeddelande till ekonomi.uppsala@lansstyrelsen.se.

Elektroniska uppgifter

Adress i PEPPOL: 0007:2021002254
GLN: 7340093200721
E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Vår Partsidentitet: 2021002254 (vårt organisationsnummer)
Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Betalning och leverans

Betalningsvillkor: 30 dagar från fakturadatum.
Betalningssätt: Bankgiro.
Leveransvillkor: Fritt länsstyrelsen, fakturerings- eller expeditionsavgifter och liknande godtas inte.
Referens:  För att betalning av faktura ska kunna göras måste ordernummer samt beställarens fullständiga namn anges (referens).

Faktureringsadress

Länsstyrelsen i Uppsala län
FE 238
838 73 FRÖSÖN

Omvänd moms - byggmoms

Observera att Länsstyrelsen omfattas av bestämmelserna som gäller omvänd skattskyldighet för byggtjänster. På faktura till länsstyrelsen som gäller byggtjänster ska alltså omvänd moms tillämpas.

Organisationsnummer

202100-2254

Avgifter för ansökan bankgiro: 5052-1855
Deponering av medel bankgiro: 169-4504
Övrigt bankgiro: 5052-1848

Var noggrann med att ange vad inbetalningen gäller, gärna diarienummer om sådant finns samt vem som är avsändare.

Om du vill anmäla att djur far illa ringer du till länsstyrelsens djurskyddshandläggare på telefon 010-22 33 110.

Läs mer om öppettider för anmälan.

Om du vill vara anonym ska du inte presentera dig med namn.

Under övrig tid kan Polisen kontaktas på telefon 114 14 om situationen för djuren anses vara så akut att anmälan inte kan vänta till nästa vardag. 

Om ditt ärende rör jakt och vilt ska du ringa vår växel på 010-223 30 00.

Länsstyrelsen ansvarar inte för alla djurfrågor.

  • Om anmälan gäller aggressiva eller lösspringande hundar ska istället Polisen kontaktas.
  • Om anmälan gäller djur som är störande för omgivningen till exempel skällande hundar, ska kommunen kontaktas.

Vid akuta rovdjursärenden ringer du 010-22 33 224.

§28 i jaktförordningen

Om du dödat ett rovdjur för att skydda din egendom ska du anmäla detta snarast till länsstyrelsen på telefonnummer 010-22 33 224. Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman, en av länsstyrelsens naturbevakare, som sedan snarast möjligt kommer till platsen. Privatpersoners möjlighet att på eget initiativ döda ett stort rovdjur för att förhindra skador på tamdjur regleras av §28 och 28 a-d i jaktförordningen.

Handlingar i ett ärende skickas helst via e-post till uppsala@lansstyrelsen.se

Det är tillräckligt att en handling inkommer via e-post. Du behöver därför inte skicka in samma handling på annat sätt.

Undantag: fullmakter och avtal ska alltid vara i original och måste därför skickas per post.

Gäller det handlingar i ett befintligt ärende så ska vårt diarienummer finnas med i e-postens ämnesrad.

Om du behöver skicka stora filer: skicka e-post till oss och be om inbjudan till tjänsten Filskicklänk till annan webbplats. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till länsstyrelsen. Om du packar ihop filer, använd ZIP-format.

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet eller paketet ska till.

Länsstyrelsen Uppsala län
751 86 Uppsala

Teletal

020-22 11 44

Öppet måndag–fredag klockan 8–20

Utlandssamtal
Ring 0046 - 8 21 11 19

Om teletal
Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inget tillstånd för att använda den. Du ringer med din fasta telefon eller mobil. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att:

  • tolka otydligt tal och svåra ord
  • ge stöd för minnet
  • anteckna vad som sägs och skickar det till dig
  • ta dig genom telefonväxlar.

Teletal 

http://www.teletal.se/

Bildtelefoni

Bildtelefonilänk till annan webbplats

Bildtelefoni hjälper dig med förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.

Texttelefoni

Texttelefonilänk till annan webbplats

Genom texttelefoni förmedlas samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Sam-talen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

Skicka fax till oss på nummer:

010-22 33 010  

Kontakta länsledning och chefer

Här hittar du kontaktuppgifter till vår länsledning, stöd till ledning, enhetschefer och presskontakt.

Länsledning och stöd till länsledning

Göran Enander
Landshövding
E-post till Göran Enander
Telefon: 010-223 32 40

Cecilia Magnusson
Vikarierande länsråd
E-post till Cecilia Magnusson
Telefon: 010-223 33 41
Mobil: 070-537 86 20

Cecilia Irefalk
Pressansvarig
E-post till Cecilia Irefalk
Telefon: 010-223 33 26

Linda Hofvenstam
Landshövdingens sekreterare
E-post till Linda Hofvenstam
Telefon: 010-223 34 82
Mobil: 073-085 54 93

Anna-Klara Lindeborg
Samordnare till landshövdingen
E-post till Anna-Klara Lindeborg
Telefon: 010-223 34 84
Mobil: 073-052 38 43

Samhällsavdelningen

Chef: Christel Benfalk
E-post till Christel Benfalk
Telefon 010-223 34 21

Miljöavdelningen

Chef: Lennart Nordvarg
E-post till Lennart Nordvarg
Telefon 010-223 33 15

Landsbygdsavdelningen

Chef: Kristina Jansson
E-post till Kristina Jansson
Telefon 010-223 32 73

Rättsenheten

Chef: Solmaz Vikström
E-post till Solmaz Vikström
Telefon 010-223 33 87

Serviceenheten

Tf. Chef: Gabriella Åkesson
E-post till Gabriella Åkesson
Telefon 010-223 33 24

Kommunikations- och stabsenheten

Chef: Jemina Holmberg
E-post till Jemina Holmberg
Telefon 010-223 32 32

Personal- och ekonomienheten

Chef: Gabriella Åkesson
E-post till Gabriella Åkesson
Telefon 010-223 33 24

Miljöstrategienheten

Chef: Helena Brunnkvist
E-post till Helena Brunnkvist
Telefon 010-223 32 51

Naturvårdsenheten

Chef: Monica Eriksson
E-post till Monica Eriksson
Telefon 010-223 32 59

Naturskyddsenheten

Tf. chef: Lennart Nordvarg
E-post till Lennart Nordvarg
Telefon 010-223 33 15

Enheten för vatten- och naturtillsyn

Chef: Urban Westerlind
E-post till Urban Westerlind
Telefon 010-223 33 70

Miljöskyddsenheten

Chef: Ida Lindén
E-post till Ida Lindén
Telefon 010-223 34 76

Plan- och bostadsenheten 

Chef: Annika Israelsson
E-post till Annika Israelsson
Telefon 010-223 32 71

Kulturmiljöenheten  

Chef: Roger Edenmo
E-post till Roger Edenmo
Telefon 010-223 34 10

Enheten för social hållbarhet 

Chef: Tony Engström
E-post till Tony Engström
Telefon 010-223 32 43

Enheten för samhällsskydd och beredskap  

Chef: Jan Stangebye
E-post till Jan Stangebye
Telefon 010-223 34 53

Jordbruksenheten  

Chef: Lena Lind
E-post till Lena Lind
Telefon: 010-223 34 69

Enheten för jordbrukskontroll  

Chef: Tim Krondahl
E-post till Tim Krondahl
Telefon 010- 223 32 22

Enheten för landsbygdsutveckling  

Chef: Maria Gelin Axelsson
E-post till Maria Gelin Axelsson
Telefon 010-223 34 73

Veterinärenheten   

Chef: Elisabeth Schöning
E-post till Elisabeth Schöning
Telefon 010-223 33 99

Kontakt