• Eldningsförbud i hela Uppsala län

  Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa, mejla, besöka eller skicka brev.

Ring växeln

010–22 33 000

Växeln har öppet måndag–fredag, klockan 8.00–16.30.

Skicka e-post

uppsala@lansstyrelsen.se

Om du vill skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Ange ärendenummer om ett sådant finns.

Har du stora filer?

Skicka e-post till oss och be om inbjudan till tjänsten Filskick Länk till annan webbplats.. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till länsstyrelsen. Om du packar ihop filer, använd ZIP-format.

Vanlig post (brev) och paket

Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 Uppsala

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns, och/eller vem hos oss brevet eller paketet ska till.

Receptionens öppettider

Måndag–fredag
9.00–15.00

Följande dagar under 2023 har receptionen stängt eller öppet kortare tid än vanligt:

 • 5 januari, trettondagsafton: öppet 9.00–11.00
 • 6 januari, trettondagen: stängt
 • 6 april, skärtorsdag: öppet 9.00–11.00
 • 7 april, långfredag: stängt
 • 10 april, annandag påsk: stängt
 • 17 maj: öppet 9.00–11.00
 • 18 maj, kristi himmelsfärds dag: stängt
 • 6 juni, nationaldagen: stängt
 • 14 juni–15 augusti: öppet 9.00–15.00, lunchstängt 11.30–12.30
 • 23 juni, midsommarafton: stängt
 • 3 november, dag före alla helgons dag: öppet 9.00–11.00
 • 25 december, juldagen: stängt
 • 26 december, annandag jul: stängt

Besök oss

Du hittar oss i det bruna huset vid busstorget vid Resecentrum i Uppsala. Vår entré från gatuplan delas med bland andra Swedbank och IP-Only. Vi finns en trappa upp.

Besöksadress:
Länsstyrelsen
Bäverns gränd 17
751 86 Uppsala

Ska du delta på ett möte med oss? Vi använder Skype för företag för digitala möten. Du kan delta på mötet med hjälp av webbläsare eller telefon.

Onlinemöten med Länsstyrelsen Pdf, 288.3 kB.

Faktura

Fakturor skickas i första hand elektroniskt till vårt Peppol ID.

E-faktura via PEPPOL

 • Peppol ID 0007:2021002254
 • Format : Peppol BIS Billing 3.0

E-handel, e-faktura och PEPPOL på DIGG:s webbplats Länk till annan webbplats.

Om du inte kan skicka elektronisk faktura via PEPPOL

Vid fakturering via äldre format, exempelvis Svefaktura, är vårt PartsID 2021002254 och GLN 7340093200721.

Utöver dessa alternativ kan leverantörer bli inbjudna till Visma Proceedos leverantörsportal som är kostnadsfri för leverantör att använda.

Skicka ett e-postmeddelande till rb.ekonomi.uppsala@lansstyrelsen.se om du inte har möjlighet att skicka elektronisk faktura, eller om du vill bli inbjuden till Visma Proceedos leverantörsportal.

Pappersfakturor

Vi ser helst att du skickar fakturor i elektroniskt format. Om du har ett avtal med oss tecknat före 1 april 2019 som inte ställer krav på e-faktura eller om du inte omfattas av lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor, kan du även fortsättningsvis skicka pappersfakturor.

Vår faktureringsadress är:
Länsstyrelsen i Uppsala län
FE 7711
831 90 Östersund

Fakturauppgifter, betalning och leverans

 • Referens: Ange alltid referens på fakturan (ordernummer CPXXXXXXXX vid e-beställning. Annars beställarens fullständiga namn)
 • Betalningsvillkor: 30 dagar från fakturadatum
 • Betalningssätt: Bankgiro
 • Leveransvillkor: Fritt länsstyrelsen. Länsstyrelsen godkänner inte fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera.

Omvänd moms - byggmoms

Observera att Länsstyrelsen omfattas av bestämmelserna som gäller omvänd skattskyldighet för byggtjänster. På faktura till länsstyrelsen som gäller byggtjänster ska alltså omvänd moms tillämpas.

Organisationsnummer

202100-2254

 • Avgifter för ansökan bankgiro: 5052-1855
 • Deponering av medel bankgiro: 169-4504
 • Övrigt bankgiro: 5052-1848

Var noggrann med att ange vad inbetalningen gäller, gärna diarienummer om sådant finns samt vem som är avsändare.

Om du vill anmäla att djur som hålls i människans vård (tamdjur) far illa ringer du till länsstyrelsens djurskyddshandläggare på telefon 010-22 33 110.

Öppettider och mer information om anmälan

Om du vill vara anonym ska du inte presentera dig med namn.

Under övrig tid kan du kontakta Polisen på telefon 114 14 om situationen för djuren anses vara så akut att anmälan inte kan vänta till nästa vardag.

Länsstyrelsen ansvarar inte för alla djurfrågor

 • Om du vill anmäla aggressiva eller lösspringande hundar ska du kontakta Polisen.
 • Om du vill anmäla djur som är störande för omgivningen, till exempel skällande hundar, ska du kontakta kommunen.

Vilda djur

Vid akuta rovdjursärenden ringer du till rovdjurstelefonen 010-22 33 224.

Om ditt ärende rör övrig jakt och vilt ska du ringa vår växel på 010-223 30 00.

Råd om vilda djur

Vid akuta rovdjursärenden ringer du 010-22 33 224.

§28 i jaktförordningen

Om du dödat ett rovdjur för att skydda din egendom ska du anmäla detta snarast till länsstyrelsen på telefonnummer 010-22 33 224. Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman, en av länsstyrelsens naturbevakare, som sedan snarast möjligt kommer till platsen. Privatpersoners möjlighet att på eget initiativ döda ett stort rovdjur för att förhindra skador på tamdjur regleras av §28 och 28 a-d i jaktförordningen.

Handlingar i ett ärende skickas helst via e-post till uppsala@lansstyrelsen.se

Det är tillräckligt att en handling inkommer via e-post. Du behöver därför inte skicka in samma handling på annat sätt.

Undantag: fullmakter och avtal ska alltid vara i original och måste därför skickas per post.

Gäller det handlingar i ett befintligt ärende så ska vårt diarienummer finnas med i e-postens ämnesrad.

Om du behöver skicka stora filer: skicka e-post till oss och be om inbjudan till tjänsten Filskick Länk till annan webbplats.. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till länsstyrelsen. Om du packar ihop filer, använd ZIP-format.

Kontakta oss med texttelefoni

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska och på engelska mellan text och tal. En förmedlare med tystnadsplikt deltar i samtalet. Texttelefoni.se är öppet dygnet runt, året runt och är gratis. När du kommer fram till tjänsten meddelar du till vilket telefonnummer eller adress som du vill ringa.

Texttelefoni - en förmedlingstjänst från Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakta oss med bildtelefoni

Bildtelefoni.net är öppet dygnet runt, året runt och är gratis. När du kommer fram till tjänsten meddelar du till vilket telefonnummer eller adress som du vill ringa. Bildtelefoni.net förmedlar samtal med svenskt teckenspråk och svenskt tal. En tolk med tystnadsplikt deltar för att möjliggöra samtalet.

Bildtelefoni - en förmedling och distanstolkningstjänst från Post- och telestyrelsen  Länk till annan webbplats.

Kontakta oss med Teletal

Teletal har öppet vardagar klockan 7.30–20.00 och helger klockan 12.00–16.00. Tjänsten är gratis. Teletal gör det möjligt för dig som behöver hjälp och stöd vid telefonsamtal på svenska. En tolk som har tystnadsplikt deltar och ger stöd vid behov. Tolken kan till exempel underlätta att komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att skicka korta minnesanteckningar av vad som sägs.

Teletal - en stödtjänst för telefonsamtal från Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

Du kan inte längre faxa till Länsstyrelsen i Uppsala län. Du som tidigare har sänt handlingar till Länsstyrelsen via fax kan framöver istället skicka dem via e-post eller vanlig post (brev).

Sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 är Länsstyrelsen inte längre skyldig att vara tillgänglig för kommunikation via fax.

Kontakta länsledning och chefer

Här hittar du kontaktuppgifter till vår länsledning, stöd till ledning, enhetschefer och presskontakt.

Stefan Attefall
Landshövding
E-post till landshövdingen
Telefon: 010-223 35 20

Cecilia Magnusson
Länsråd
E-post till Cecilia Magnusson
Telefon: 010-223 33 41
Mobil: 070-537 86 20

Pernilla Erikshaag
Landshövdingens sekreterare
E-post till Pernilla Erikshaag
Telefon: 010-223 34 82
Mobil: 076-110 83 90

Anna Björkman
Samordnare till landshövdingen
E-post till Anna Björkman
Telefon: 010-223 35 14

Samhällsavdelningen

T.f. chef: Kristina Jansson
E-post till Kristina Jansson
Telefon 010-223 32 73

Miljöavdelningen

Chef: Lennart Nordvarg
E-post till Lennart Nordvarg
Telefon 010-223 33 15

Landsbygdsavdelningen

T.f. chef: Elisabeth Schöning
E-post till Elisabeth Schöning
Telefon 010-223 33 99

Avdelningen för verksamhetsstöd

T.f. chef: Elizabeth Neu Morén
E-post till Elizabeth Neu Morén
Telefon 010-223 35 15

Rättsenheten

Chef: Solmaz Vikström
E-post till Solmaz Vikström
Telefon 010-223 33 87

Serviceenheten

Chef: Britt-Louise Björklund
E-post till Britt-Louise Björklund
Telefon 010-223 34 85

Kommunikations- och stabsenheten

Chef: Anna Björklöf
E-post till Anna Björklöf
Telefon 010-223 34 12

Personal- och ekonomienheten

Chef: Elizabeth Neu Morén
E-post till Elizabeth Neu Morén
Telefon 010-223 35 15

Miljöstrategienheten

Chef: Karolina Kjellberg
E-post till Karolina Kjellberg
Telefon 010-223 34 72

Naturvårdsenheten

Chef: Jonas Bergman
E-post till Jonas Bergman
Telefon 010-223 32 38

Naturskyddsenheten

Chef: Artur Larsson
E-post till Artur Larsson
Telefon 010-223 33 76

Enheten för vatten- och naturtillsyn

Chef: Urban Westerlind
E-post till Urban Westerlind
Telefon 010-223 33 70

Miljöskyddsenheten

Chef: Ida Lindén
E-post till Ida Lindén
Telefon 010-223 34 76

Plan- och bostadsenheten

Chef: Ismaal Asmah
E-post till Ismaal Asmah
Telefon 010-223 33 34

Kulturmiljöenheten

Chef: Roger Edenmo
E-post till Roger Edenmo
Telefon 010-223 34 10

Enheten för social hållbarhet

Chef: Tony Engström
E-post till Tony Engström
Telefon 010-223 32 43

Enheten för samhällsskydd och beredskap

Chef: Johan Larsson
E-post till Johan Larsson
Telefon 010-223 34 53

Jordbruksenheten

Chef: Pauline Englund
E-post till Pauline Englund
Telefon 010-223 34 69

Enheten för jordbrukskontroll

Chef: Tim Krondahl
E-post till Tim Krondahl
Telefon: 010-223 32 22

Enheten för landsbygdsutveckling

Chef: Maria Gelin Axelsson
E-post till Maria Gelin Axelsson
Telefon 010-223 34 73

Veterinärenheten

T.f. Chef: Stefanie Macklin
E-post till Stefanie Macklin
Telefon: 010-223 34 23
Mobil: 073-073 58 16

Kontakt