Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Falshålet

Liten skog med många guckuskor.

Guckusko i naturreservatet Falshålet

I ett litet skogsområde nordost om Östervåla kan du varje år i början av juni uppleva en sällsynt blomprakt. Då blommar orkidén guckusko med säregna stora blommor i rödbrunt och citrongult.

Falshålet är en mindre skog med gran, asp och björk. Marken är rik på stora block, men på sina håll är jorden mer bördig. Skogen är ganska fuktig och vegetationen är yppig. Mellan träden växer det bland annat tibast och olvon. I reservatets nordöstra del finns ett stort bestånd av guckusko, vanligen är det mer än hundra plantor som blommar samtidigt.

Den fridlysta guckuskon är en högväxt orkidé som nästan bara finns i områden med hög kalkhalt. Vid Falshålet finns den kalkhaltiga bergarten diorit, det är kanske förklaringen till platsens rikliga växtlighet. Förutom guckusko kan man nämligen också hitta gullvivor, nattviol, skogsvicker och många fler.

Passa på att njuta av den färggranna blomningen, men tänk på att du inte får plocka några blommor och naturligtvis inte gräva upp plantor!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • Plocka blommor och göra annan åverkan på växtligheten

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1960
Areal: 1 ha
Kommun: Heby
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss