Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sund-Julö

– bland idegranar och skogsfåglar

Idegran och mosse i naturreservatet Sund-Julö

Ta en paus från vardagen och unna dig en dag i skogen. Du kommer garanterat att få många fina naturupplevelser, det är bara att öppna alla sinnen: känna skogens dofter, förundras över mångfalden av växter och njuta av den underbara tystnaden.

Det här är ett strövvänligt reservat med en omväxlande blandning av gammal barrskog, öppnare myrmarker och växtrika sumpskogar. De äldsta delarna av skogen har fått växa i fred sedan rysshärjningarna år 1719, då stora delar av de kustnära trakterna i Norduppland brändes ner av ryska styrkor.

Det lönar sig att rikta blicken mot marken. På försommaren blommar den kalkälskande orkidén skogsnycklar med lila blommor. Kanske upptäcker du också den späda sårläkan, som bara växer i marker med stor artrikedom. Många växter användes förr i tiden mot allehanda krämpor och som du säkert förstår av namnet, räknades sårläka som ett ypperligt sårmedel.

Unikt för dessa skogsmarker är också de hundratals idegranar som växer i reservatets norra del. Idegran kan bli mycket gammal och har fina röda bär. Akta dig dock för att smaka, de är giftiga!

Det är lätt att få känslan av vildmark när man strövar i skogen och över myrarna, men gamla stigar, gärdesgårdar och stubbar från fällda träd vittnar om tidigare generationers närvaro. I reservatets södra del skiftar naturen karaktär, här finns många stora lövträd och en öppen äng som påminner om tiden när bönderna slåttrade för att säkra kreaturens vinterutfodring.

Om du kommer en tidig vårmorgon kan du ha turen att uppleva tjädrarnas parningsspel. Oavsett när på året du kommer gäller det naturligtvis att visa hänsyn mot skogens alla djur och växter!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något  annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. döda, fånga eller föra bort ryggradsdjur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat  sätt medvetet störa djurlivet, eller insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 5. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
 6. framföra motordrivet fordon annat än på väg och på iordningställd parkeringsplats,
 7. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 9. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 149 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Staten och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss