Fiby urskog

Död granskog och hällmarkstallskog.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder. Mängden döda granar påverkar även upplevelsen.

Klibbtickor och stora stenblock i naturreservatet Fiby

I Fiby urskog känner du dig förflyttad till en annan värld. Det är en mystisk, vacker och ibland lite skrämmande skog. Kors och tvärs ligger kullfallna träd, bak mossbelupna stenar och rotvältor kan man inbilla sig att ett John Bauer-troll kikar fram och känner du dig iakttagen är det kanske en uggla som fixerar dig med blicken.

Människans inverkan på Fiby urskog har varit ytterst liten under flera hundra år. Det har skapat en skog där det finns träd i alla livsskeden, från små späda plantor till döda nästan förmultnade stammar. I en sådan miljö trivs många svampar, lavar och insekter som har svårt att överleva i dagens planterade och välstädade skogar. Även fåglarna har det bra, det finns gott om smaskiga insekter att sätta i sig och de gamla träden blir fina boträd.

En vandringsslinga tar dig genom hela reservatet. Vid Getryggen går berghällar i dagen och knotiga tallar, ljung och lingon klänger på de flacka hällarna. I andra delar av skogen kan man hitta Upplands äldsta och grövsta aspar. Vissa av dem är mer än tvåhundrafyrtio år gamla. Närmare Fibysjön blir marken våtare och där växer klibbal, vass och säv.

Kommer du hit en vårvinternatt kan du lyssna på flera arter av ugglor, andra årstider kan du upptäcka bl a olika sorters hackspettar. Har du extra tur kanske du får syn på en klart rödlysande cinnoberbagge. Fiby urskog är en av de få platser där denna insekt fortfarande trivs.

Vi är många som uppskattar den speciella atmosfären i Fiby urskog. Spåren av oss alla besökare sliter på miljön, tänk därför på att vara varsam när du rör dig i skogen!

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag,
  4. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  5. rida,
  6. tälta,
  7. elda,
  8. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
  9. framföra motordrivet fordon,
  10. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 87 ha
Kommun: Uppsala
Ägare: Uppsala stifts prästlönefond
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.