Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiby urskog

Död granskog och hällmarkstallskog.

Stigen i Fiby urskog är avstängd tillsvidare

Länsstyrelsen kommer inte att underhålla stigen i Fiby urskog tillsvidare, då det är förenat med fara för besökarna att gå på stigen. Länsstyrelsen avråder dig även från att besöka naturreservatet. 

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet. Några av dessa granar har redan fallit omkull och ligger som plocke-pinn i skogen och över stigen. Allt eftersom att de döda granarna bryts ner blir de sprödare och kan falla utan förvarning även en dag med lugnt väder.

Klibbtickor och stora stenblock i naturreservatet Fiby

I Fiby urskog är en mystisk, vacker och ibland lite skrämmande skog. Kors och tvärs ligger kullfallna träd, bakom mossbelupna stenar och rotvältor kan man inbilla sig att ett John Bauer-troll kikar fram och känner du dig iakttagen är det kanske en uggla som fixerar dig med blicken.

Människans inverkan på Fiby urskog har varit ytterst liten under flera hundra år. Det har skapat en skog där det finns träd i alla livsskeden, från små späda plantor till döda nästan förmultnade stammar. I en sådan miljö trivs många svampar, lavar och insekter som har svårt att överleva i dagens planterade och välstädade skogar. Även fåglarna har det bra, det finns gott om smaskiga insekter att sätta i sig och de gamla träden blir fina boträd.

Chansen att få höra ugglor hoa eller hackspettar hacka är extra stor på denna plats. Har du tur kanske du får syn på en klart rödlysande cinnoberbagge. Fiby urskog är en av de få platser där denna insekt fortfarande trivs. I detta område kan man även hitta Upplands äldsta och grövsta aspar. Vissa av dem är mer än tvåhundrafyrtio år gamla.

Vintern 2022 beslutade Länsstyrelsen att stänga av den stig som tidigare ledde besökare genom reservatet. Reservatet har utsatts för omfattande granbarkborreangrepp och de döda stående granarna utgör en säkerhetsrisk då de riskerar att plötsligt falla utan förvarning. Hur skogen och dess värden kommer att påverkas av denna stora omdaning som granbarkborreangreppet innebär återstår att se men sett i en lång tidslinje är det inte första gången Fiby urskog genomgår förändringar. Till exempel visar fynd av träkolsfragment att det brunnit i i Fibyskogen minst var 130:de år de senaste 2000 åren. Senast 1944 då ett blixtnedslag var orsaken.

Fiby urskog blev reservat 1966 men var långt innan dess föremål för vetenskapliga exkursioner och undersökningar. Forskning visar att området har blivit kulturpåverkat, de bördigare områdena har svedjebrukats och betats medan man i de blockigare områdena till exempel har plockhuggit träd. Till stor del upphörde dock denna mänskliga påverkan under sent 1700-tal och pollenanalyser visar att det var vid den tidpunkten som granen allt mer kom att dominera området.

Fiby urskog har varit och är ett populärt utflyktsmål men nu kanske det är dags att låta denna skog vila från människor en stund, tills träden har fallit och lugnet lagt sig. Sedan kan vi åter röja stig och göra denna plats tillgänglig för fler än bara fåglarna, insekterna och svamparna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag,
 4. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. rida,
 6. tälta,
 7. elda,
 8. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
 9. framföra motordrivet fordon,
 10. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 87 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Uppsala stifts prästlönefond
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss