Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norra Björkfjärden

Öar mit i Mälaren med frodiga skogar och möjligheter till härliga bad.

Stenhällar vid Mälaren i naturreservatet Norra Björkfjärden

Mitt i Mälarens djupaste fjärd ligger en skyddad skärgård med vackra öar som bjuder på fina sandstränder och släta hällar. Om du kommer hit med båt eller kanske skrinnandes över isen kan du hitta ett ostört paradis långt bort från turisternas allfarvägar.

Reservatet består av 18 gröna öar med en varierad och rik natur. Det milda mälarklimatet är gynnsamt för både djur och växtliv: här finns lummiga lövskogar med allehanda örter och sällsynta insekter men också torra hällmarker med grova ekar och knotiga tallar. På de solbelysta klipporna kan du ta en välbehövlig fikapaus vare sig du kommer över isen eller med båt.

I den östra delen av reservatet ligger ett pärlband av öar, det är Uppsalaåsen som sticker upp ur vattnet. Ett tips är att styra skutan till Västra Högholmen - det är en riktig paradisö med områdets bästa sandstränder!

Helt orörda av människor är öarna dock inte. På Torpholmen och Tvigölingen ligger äldre huslämningar och på flera håll syns igenväxande betesmarker och slåtterängar. I våra dagar har dock naturen tagit öarna helt i besittning och det är en speciell känsla att vara gäst på de ensliga holmarna.

Fiskgjusen som flyger över vattnet på spaning efter byte är en vanlig syn. Det finns gott om både land- och sjöfåglar, t ex vigg och gråtrut. För att inte störa sjöfåglarna under häckningen får man inte beträda Lilla Notskär och Kalvskär eller vistas närmare än 100 meter från de här öarna mellan 15/4 - 15 /8. På de övriga öarna är du välkommen året runt, men tänk gärna även här på att visa hänsyn för både djur och växter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. under tiden 1 april - 15 juli beträda Kalvskär samt vattenområdet intill 100 meter från ön,
  2. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt,
  3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor, eller lavar,
  4. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur),
  5. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
  6. för längre tid än två dygn i följd tälta eller förtöja båt på samma plats,
  7. elda på annan plats än anvisad,
  8. på land framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1995
Areal: 296 ha
Kommun: Enköping
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000
Life

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss