Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skattmansöådalen

Småskaligt kulturlandskap längs Örsundaåns ravin

Ytterkvarnsbron och flygbild över naturreservatet Skattmansöådalen

En vandringstur om våren från den gamla stenvalvsbron vid Ytterkvarn bort mot skidbacken är så vacker att det tar andan ur en. Porlande friskt vatten, skir grönska, blommande örter, kvittrande fåglar och kanske ett bräkande får. En lantlig idyll!

Skattmansöådalen är ett både stillsamt och dramatiskt landskap på samma gång. Dalsidorna är bitvis branta och ger ett mäktigt intryck. På vissa håll syns spår av skred och jordflytningar. I norra delen forsar ån fram innan den lugnar sig och saktmodigt börjar slingra sig genom dalgången. Ådalen är ett småskaligt odlingslandskap med mindre åkrar och betade hagar med enstaka lummiga lövträd. I brynen avtecknar sig många olika slags blommande buskar och träd mot skogens mörka fond.

Flera markerade stigar går genom reservatet och vid Ytterkvarn finns en naturskön rastplats. Idag är där stillsamt, men för några hundra år sedan sjöd platsen av liv och verksamhet. Vid Ytterkvarn syns fortfarande rester efter både kvarn- och järnbruksverksamhet och omedelbart norr om reservatsgränsen finns rester efter ett tegelbruk, som var känt för sitt högkvalitativa tegel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. plocka blommor före 1 juli,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,
 3. medvetet störa djurlivet genom att exempelvis klättra upp i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats medföra ej kopplad hund,
 4. göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
 5. framföra motordrivet fordon annat än på de allmänna vägarna 817 och 818, samt på särskilt anvisade vägar och parkeringsplatser,
 6. parkera annat än på de särskilt anvisade parkeringsplatserna,
 7. ställa upp husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser,
 8. tälta,
 9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 10. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt,
 11. i övrigt utan länsstyrelsens tillstånd företa åtgärd som strider mot reservatets syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1976
Areal: 59 ha
Kommun: Enköping, Heby
Markägare: Enköpings kommun, privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss