Tränviksmossen

– stiglöst land

Tallmosse i naturreservatet Tränviksmossen

Ett ensligt rop från en fågel, en kryddig doft av pors och mjukt gröna mossbelupna stenblock. Vid Tränviksmossen får du nästan garanterat vara ensam om dina naturupplevelser.

Utrustad med en bra karta och ordentliga stövlar kan du utforska ett varierat skogsområde med omväxlande hällmarkstallskog, lövrik barrnaturskog och våta sumpskogar. Myrmarkerna bjuder på trolsk stämning och kanske lyckas du få syn på en älg därute.

Det finns gott om mossor och lavar som trivs i naturskogen. Många är rariteter och kanske svåra att upptäcka för ett otränat öga, men hänglavarna som draperar äldre granar går inte att missa. Spillkråkans idoga bobyggande syns också tydligt. Den hackar ut sin stora bon i grova aspar eller tallar. Där den varit i farten ligger drivor av spån runt stammen.

Tränviksmossen är inte ett utflyktsmål dit man tar med picknickkorgen och tjocka släkten, men är du van att gå i skog och mark bjuder området på natur på sina egna villkor. Lämna platsen lika ostörd som du fann den!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. föra motordrivet fordon
 2. tälta,
 3. cykla eller rida i terrängen,
 4. klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 6. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 7. göra upp eld,
 8. gräva upp. plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar,
 9. samla in insekter eller andra ryggradslösa djur,
 10. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll,
 11. anordna orienteringstävling, skyttetävling eller träning därför.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 157 ha
Kommun: Heby
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss