Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Knaperberget

Naturskog intill motorvägen

Sumpskog i naturreservatet Knaperberget

Strax intill E4:an ligger en gammal naturskog. Området är ganska litet, men räcker gott för en kortare promenad. I den lättvandrade och omväxlande skogen befinner du dig ena stunden i en sagoliknande John Bauer-miljö med höga granar, mossa och blåbärsris, strax därpå vandrar du genom sumpskog där träden står på höga socklar.

Skogen har aldrig blivit utdikad och därför är den en viktig livsmiljö för flera skyddsvärda arter av lavar och svampar som behöver rörligt markvatten och hög luftfuktighet för sin överlevnad. Det finns också gott om döda träd som förmultnar i sin egen takt. Även den murkna veden är väsentlig för många ovanliga arter.

I barrskogen finns mycket blåbär och skogsblommor som ögonpyrola och orkidén knärot. Sumpskogen där gamla klibbalar står på höga socklar är en spännande miljö att röra sig i. Hållav är en bladlav som har små runda eller ovala hål, den är ovanlig och växer på alar i våta marker.

Här ryms stora naturvärden på en liten yta. Plocka gärna blåbär men visa varsamhet mot skogens djur och växter!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. döda eller föra bort djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. göra upp öppen eld,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. framföra motordrivet fordon annat än på iordningställd parkeringsplats och allmänna vägar,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 9. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 19 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss