Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nåntuna lund

Ek- och hassellund med minnen av Linné.

Vitsippor och stig i naturreservatet Nånluna lund

I det lilla reservatet Nåntuna lund på Fyrisåns östra sida skapar hassel och ek en rogivande och idyllisk stämning. Tidigt på våren täcks marken av blåsippor, som senare avlöses av andra blommande örter. Här hittas också några av länets största och äldsta jätteekar.

Nåntuna lund är ett skogs- och hagmarksområde med spridda ekar, täta hasselbuskage och blommande buskar som till exempel hägg och slånbär. Många av ekarna bär åtskilliga år på nacken och även hasseln har hög ålder. Sex ekar är verkliga jätteekar, varav en har en omkrets på mer än 7 meter. Den är ihålig och fick skador i kronan av ett åsknedslag för närmare 90 år sedan, men fortsätter ändå att växa.

I det nordöstra hörnet av reservatet finns ett närmare tvåtusen år gammalt gravfält. Några av gravarna är markerade med stående bautastenar, andra är trekantiga, runda eller fyrkantiga till formen. Nåntuna lund ingick i Linnés återkommande exkursioner till Danmarks socken på 1760-talet. På hans promenader åtföljdes han av hundratals lärjungar som under munter och uppsluppen stämning gav sig ut i naturen. I skrift är tyvärr Linné kortfattad om Nåntuna lund, han säger bara att den är vacker och liknar några andra lundar i Uppsalatrakten. På hans tid var lunden troligtvis öppnare än idag.

Följ i Linnés fotspår och gör ett strövtåg i lunden. Visa varsamhet särskilt mot den ihåliga eken och undvik att trampa på dess rötter. Så många människor vill beundra ekens gigantiska mått att den kan ta skada av våra fötter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är djurlivet fredat.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1954
Areal: 1,3 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Sveriges lantbruksuniversitet
Förvaltare: Sveriges lantbruksuniversitet
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Sveriges lantbruksuniversitet, Egendomsavdelningen

Jarl Ryberg, inspektor vid Lantbruksdriften, Ultuna egendom

Telefon: 070-649 19 07

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss