Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skallerborn

– trädens livscykel

Fallet träd i naturreservatet Skallerborn

Huller om buller ligger kullfallna trädstammar. Vissa är nästan helt förmultnade, andra har nyligen dukat under för tidens tand. Överallt pyr det av liv – lavar, insekter och svampar jobbar för fullt med att återföra de stora stammarna till jord. Skallerborn är en speciell plats!

Naturreservatet Skallerborn är lämnat för fri utveckling. Det innebär att träden tillåts att leva och dö i sin egen takt och när de fallit lämnas de kvar. Det har skapat ett litet skogsområde där det kan vara svårt att ta sig fram. Överallt finns det kullfallna stammar, s k lågor, och också många stående döda träd, som ser ut att kunna rasa i vilken sekund som helst.

Skallerborn är inte en plats man beger sig till med picknick-korgen utan ett besök här bjuder på en särskild stämning där barklösa, vitnade trädstammar står som bleka utropstecken mitt bland den frodiga gran- och tallskogen. Kanske ser du spår efter den tretåiga hackspetten, den ringar gärna granar i sin jakt på sav. Kommer du hit tidigt på våren är det möjligt att du får både se och höra den tretåiga - den känns lätt igen på att den inte har något rött i fjäderdräkten.

I ett sådant här skogslandskap trivs många djur och växter som har svårt att överleva i våra vanliga skogar. Flera är sällsynta och känsliga för miljöförändringar och missgynnas av skogsbruk. Besök därför skogen på deras villkor!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. tälta
 2. göra upp eld
 3. cykla eller rida annat än på befintlig skogsbilväg
 4. klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet
 5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt, t ex genom att insamla örter, gräs, mossor,  svampar eller lavar, med undantag  för matsvamp och bär för husbehov
 6. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur
 7. på störande sätt använda radio eller annan  ljudanläggning
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår
 9. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande
 10. medföra okopplad hund eller annat lösgående  husdjur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2004
Areal: 24 ha
Kommun: Heby
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss