Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ersta

Artrik gammelskog med spår av äldre brukande.

Rester av en spis på en kolbotten i naturreservatet Ersta

Djupt inne i den gamla skogen kan du njuta av vackra orkidéer och en rogivande tystnad. Här möts du också av en örtrik flora och fuktig sumpskog med träd som växer på höga socklar. Kanske är hackspettarnas ihärdiga trummande det enda som stör din vandring.

Skogen präglas av den kalkrika jorden och har därför en speciell växtlighet. Här trivs t ex den rosalila orkidén Jungfru Marie nycklar, som blommar i juni och juli. En annan kalkälskare är den sällsynta svampen svartfjällig musseron, som lever i symbios med gran.

Bland de gamla träden lever många fåglar som järpe, spillkråka och den sällsynta tretåiga hackspetten. När du ser ringar av små hål runt en trädstam kan du vara säker på att den tretåiga varit i farten. Den hackar små hål runt stammen som den suger sav ur.

Det är långt till närmaste hus men i gamla tider nyttjades skogen flitigt av dem som bodde i trakten. Bönderna ledde hit kreaturen på skogsbete, kolare vaktade sina milor och breda diken berättar om 1960-talets drömmar om ett effektivt skogsbruk. I dag håller naturen som bäst på att sudda ut spåren som människorna lämnat efter sig men det är fortfarande lätt att se de stora kolbottnarna.

Förutom informationsskylt finns inga anordningar för besökare i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, marksvampar, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär till husbehov,
  3. fånga,döda eller föra bort djur, ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djur-och fågellivet,
  4. elda,
  5. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat,
  6. framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg och iordningsställd parkeringsplats eller på bilväg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2005
Areal: 47 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss