Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nybylund

Betesmark i ek- och hassellund.

Träd och utsikt mot Mälaren i naturreservatet Nybylund

Vänligt, vilsamt och bedårande skönt. En promenad i Nybylund är en lisa för själen. Bland ekar och hassel vandrar du ner mot Mälarens vatten. Solen sipprar ner genom grönskan och skapar en mild och harmonisk färgskala.

Nybylund är ett område med ek- och hassellundar, ekhagar och öppna betesmarker. Stora vidkroniga ekar och knippen av hassel skapar den speciella karaktären, även om det också växer andra ädla lövträd som alm och lind.

På våren täcks marken av skira örter, på hösten trivs många svampar bland de färgsprakande löven. En markerad stig för dig genom reservatet ner till mälarviken Oxen. Nere vid stranden finns också en iordningställd rastplats.

Nybylund var förr en halvöppen löväng där man tog tillvara löv och hö till djurens vinterutfodring. Det skapade förutsättningar för en mängd arter som behöver ljus, luft och värme. Idag ser djurens betande mular till att hålla gräset nere.

Som i alla naturreservat finns det regler som är speciellt anpassade för att skydda just Nybylund. Var vänlig och respektera dessa och visa varsamhet för den vackra lunden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär
 4. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. elda, utom på anordnad plats,
 6. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
 7. framföra motordrivet fordon annat än på väg och på anordnad parkeringsplats

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2004
Areal: 12 ha
Kommun: Enköping
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000
Life

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss