Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grillskäret

– i vågornas värld

Lagun och stenhäll i naturreservatet Grillskäret

Grillskäret är en ö i Gräsös skärgård som inte påverkats mycket av vårt moderna samhälle. Hit kan du komma om du vill känna dig som Adam och Eva för en stund. Förtöj båten och lapa i dig sol på en välslipad häll eller ta ett dopp i en av de grunda vikarna.

På ön finns inte mycket mer än kala hällar och barrskogar - det är vågornas och sjöfåglarnas värld. Stränderna varierar, bitvis är det stenigt, här och där finns små strandängar och på andra håll har isen och havet skulpterat klipporna till mjukt rundade former. Längre upp från stranden präglas miljön av äldre tallskog som aldrig skådat en modern skogsmaskin. Marken är torr, endast i svackorna frodas sommartid en lundartad grönska.

Syftet med reservatet är att bevara en orörd skärgårdsmiljö för framtida generationer. När du gör ett strandhugg här, tänk då på att inte lämna några spår efter dig så att naturen får behålla sin jungfruliga karaktär. Du får till exempel inte göra upp eld eller tälta i reservatet, så efter en slapp dag i solen är det åter dags att styra båten mot civilisationen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter
 2. medvetet störa djurlivet genom att exempelvis klättra upp i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats
 3. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. göra upp eld
 5. ställa upp husvagn, släpvagn eller motordrivet fordon
 6. tälta
 7. förtöja eller förankra båt mer än ett dygn
 8. framföra motordrivet fordon
 9. landa med luftfarkost
 10. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 11. framföra motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop
 12. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 13. i övrigt utan länsstyrelsens tillstånd vidtaga åtgärd som strider mot reservatets syfte

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1974
Areal: 25 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss