Skyfallsliknande regn i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ingbokällorna

Källor med klart, kallt vatten. Hög tillgänglighet via en bred träspång till den första källan.

Källdamm i naturreservatet Ingbokällorna

Som kristallklara ögon ligger Ingbokällorna i den mörka, fuktiga skogen. I en aldrig sinande ström tränger vatten upp från underjorden. Bubblorna bildar ett skådespel i färg och form som pågår dygnet runt, året om.

Vid den gamla kvarnplatsen Ingbo finns två källor som binds samman av en bäck. Mellan källdammarna utvidgar sig bäcken till ett tredje öga. Den nedre dammen fungerade förr som kvarndamm. Dagens byggnad är en nybyggd kopia av den skvaltkvarn som fanns på platsen på 1930-talet. Den går att mala säd i, vilket också kommer att göras framöver.

De två källdammarnas botten täcks av en fin slamartad sand som ger källorna en säregen blågrön färgton. Det bubblar än här, än där; vattnet sprudlar fram från ett stort antal punkter i källans botten och bildar ett ständigt föränderligt mönster. Kullfallna trädstammar på dammarnas botten syns tydligt i det klara vattnet och gör upplevelsen än märkligare.

Vattnet kommer från Ingboåsen som ligger strax intill och varje dygn väller 4,3 miljoner liter vatten fram. Det blir 50 liter per sekund och ändå syns inte en krusning på vattenytan!

Källor har setts som heliga och magiska långt tillbaka i tiden. Drack man av vattnet kunde man bli botad från allehanda sjukdomar och krämpor. Källorna ansågs vara extra verksamma om de rann mot norr, som Ingbokällorna gör. Sommartid är medeltemperaturen på vattnet 7° C, ta dig gärna en törstsläckande klunk. Vem vet, kanske lämnar du Ingbokällorna som en ny människa!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området är djurlivet fredat och allmänheten får inte skada växtligheten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 1961
Areal: 7 ha
Kommun: Heby
Markägare: Heby kommun och bolag
Förvaltare: Heby kommun
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Mer information

Ingbokällorna förvaltas av Heby kommun. Läs mer om reservatet på kommunens webbplats Länk till annan webbplats..

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Heby kommun

Medborgarservice

Telefon 0224-36 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss