Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Björns skärgård

Fåglar, flador och fyr

Flygbild över ön Björn med bland annat fastlandet och öarna Källen och Fågeln i bakgrunden

Björns skärgård är ett kommunalt naturreservat, bildat av Tierps kommun. Kommunen är ansvarig för tillsynen av föreskrifterna och har utsett Upplandsstiftelsen som förvaltare av reservatet. Läs mer på deras webbplatser:

Tierps kommun om Björns skärgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upplandsstiftelsen om Björns skärgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. insamla mossor, vedsvampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 5. medvetet störa djurlivet,
 6. elda eller grilla på annan än särskilt iordningställd plats,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. på land framföra motordrivet fordon,
 9. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
 10. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande eller göra inskrift,
 11. tälta längre tid än två dygn på samma plats,
 12. förtöja eller förankra båt på samma plats mer än två dygn i följd,
 13. framföra vattenskoter,
 14. utan kommunens tillstånd använda området för organiserade tävlings eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 2455 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Upplandsstiftelsen, Statens fastighetsverk
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Hitta hit

Reservatet ligger norr om Hållnäshalvön. Har du egen båt kan du ta bilen till Fågelsundet norr om Skärplinge och sedan båten därifrån.

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss