Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sörbo norra

– skyddad plats för sällsynta arter

Flyttblock och blockig asprik skog i naturreservatet Sörbo norra

I Sörbo norra kan du vandra över mjuka mossmattor i en skog som brukats så försiktigt att den blivit en tillflykt för många sällsynta växter och djur.

Terrängen i området är kuperad och varierad med små uppstickande hällmarker, stenblock och fuktiga svackor. Men Sörbo norra är ingen orörd urskog. Här släppte Sörbos bönder ut sina husdjur på sommarbete. Och i västra delen av området hittar du 1-1,5 meter djupa och 5-7 meter breda gropar i marken; kulturhistoriska lämningar som vittnar om att här framställdes tjära en gång i tiden.

Idag är det dock länge sedan någon använde skogen. Här växer gamla granar och äldre grova lövträd som asp och björk tätt tillsammans. På den skuggiga marken bildar husmossan tjocka mattor. Här kan du också hitta den lilla skogsorkidén knärot.

Den lövrika barrskogen är en utmärkt boplats för många idag trängda växter och djur. Många av dem gynnas av att träden är gamla, till exempel den kräsna talltickan som bara växer på tallar som är minst 150 år. Och i området finns flera arter som trivs i asp, till exempel den gröna aspvedbocken, mossan päronulota och stor aspticka.

Letar du vid stenblock och på berghällarna kan du också hitta ett antal intressanta arter som växer vid skuggade klippspringor och bergväggar, till exempel nordlig fjädermossa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. tälta,
 2. göra upp eld,
 3. cykla eller rida,
 4. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 6. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 7. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 8. insamla och föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 9. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar,
 10. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 11. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår,
 12. framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 28 ha
Kommun: Heby
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss