Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grönsö

Öar och skär i Mälaren

Fornborg och Mälaren med istäcke i naturreservatet Grönsö

För dig som har tillgång till båt i Mälaren är Grönsö naturreservat ett härligt utflyktsmål. Solvarma mjuka klippor, klart och friskt vatten och vildmarksstämning på de obebodda kobbarna och skären. Svep med blicken över Mälarens stränder, knappt ett hus kan anas, det känns som om det bara är du och de ropande sjöfåglarna som är ensamma i en värld av glittrande vatten, blå himmel och knotiga uråldriga tallar.

De flesta av reservatets 27 öar är höga och klippiga. I berghällarna av gnejs och kvarts finns det räfflor och sprickor. Det är spår efter inlandsisens våldsamma krafter för mer än tiotusen år sedan. På många av holmarna växer det skog. Det är mest knotiga, vindpinade tallar som ofta är över hundra år gamla.

I strandkanten lutar pilar och alar sina grenar ut över vattnet. Ormbunkar som träjon och svartbräken och frodiga örter som trolldruva och svärdslilja skapar en nästan exotisk stämning i de fuktigare delarna av holmarna.

Det kryllar av fåglar bland skären. Mest är det måsfåglar och dykänder men du kan också få se fiskgjuse och på en ö bor det en stor skarvkoloni. För att skydda de häckande fåglarna är det på fem av öarna förbjudet att stiga iland under våren och sommaren. Man får inte heller åka nära öarna med båt. Förbudet gäller under den 1 april till den 15 juli och rör öarna Lexingekråkan, Våmben, Oxsten, Stjärnan och Oxstensögonen. Men bland alla övriga 22 holmar är det bara att välja och vraka; det finns gott om skyddade ankrings- och tilläggsplatser. Vilken blir din favorit?

Holmarna i reservatet är känsliga, tänk på att visa hänsyn så att de fortsätter att vara en lika härligt orörd miljö som idag. Respektera särskilt landstigningsförbudet i fågelskyddsområdet. Det har kommit till för att fåglarna ska kunna föda upp sina små i lugn och ro.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. fånga, döda eller föra bort ryggradsdjur, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet med undantag för fiske,
 5. insamla och föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 6. göra upp öppen eld,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra motordrivet fordon eller terrängfordon,
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 10. tälta, ställa upp husvagn, släpvagn eller motordrivet fordon,
 11. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal:
972 ha
Kommun: Enköping
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Life
Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss