Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ängbyskogen

Gammal skog och trädklädda betesmarker i tätortsnära läge, stigrikt

en ljusrosa svamp med röda saftdroppar

I Ängbyskogen finns flera ovanliga svampar. Här ett ungt exemplar av skarp dropptaggsvamp.

Ängbyskogen är ett kommunalt naturreservat bildat av Knivsta kommun. Kommunen är ansvarig för förvaltningen av reservatet och för tillsynen av föreskrifterna.

Läs mer på kommunens webbplats. Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att:

 1. insamla mossor, lavar eller svampar med undantag för mindre kollekt för
  artbestämning och plockning av matsvamp,
 2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller
  plockning av enstaka individer för artbestämning, utan att skada
  bevarandevärdena,
 3. elda eller grilla på annan än av Kommunen särskilt iordningställd plats, eller
  utan Kommunens tillstånd,
 4. framföra motordrivet fordon,
 5. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift,
 6. tälta utan Kommunens tillstånd,
 7. cykla annat än på markerade cykelstigar,
 8. rida, annat än på markerade ridstigar,
 9. utan Kommunens tillstånd sätta upp markeringar såsom snitslar eller
  orienteringskontroller annat än tillfälligt i samband med förenings- eller
  skolaktivitet eller liknande,
 10. utan Kommunens tillstånd anordna tävling eller arrangemang med fler än 75
  deltagare.

Fullständiga föreskrifter samt undantag från föreskrifterna framgår av reservatsbeslutet, som finns på Skyddad natur. Följ länken under "Mer information" längst ner på sidan. Sök på Ängbyskogen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2022
Areal: 79 hektar
Kommun: Knivsta
Markägare: Knivsta kommun
Förvaltare: Knivsta kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss