Viksta stentorg

Mäktigt stentorg på Uppsalaåsens högsta punkt.

Stentorg och stig i naturreservatet Viksta stentorg

Kom och besök en gammal havsstrand - mitt i skogen och 75 meter över havet! För 7 000 år sedan var Uppsalaåsens högsta punkt en ö där vågorna skvalpade mot stranden. Numera ligger vattnet långt härifrån men kvar blev hundratusentals slipade stenar - ett stort klapperstensfält.

Ta dig upp på åsen och njut av det säregna landskapet - det är bara att klappra på! Platsen låg i ett öppet hav skapat av den senaste istidens smältvatten. Det fanns inga skyddande skär eller öar i närheten som hindrade vågornas svall mot stranden. Under den här tidsperioden var det varmt och isen smälte på många håll i världen vilket fick till följd att vattennivån i havet höll jämn takt med landhöjningen. Havsytan låg på så sätt stilla på samma nivå och vågorna hann skölja bort all sand. Ända ned till två meters djup finns det endast stenar! Regnvattnet försvinner snabbt mellan dem och kan inte dröja sig kvar för att ge näring åt några växter. Än idag har inte många växter lyckats slå rot på klapperstenarna!

Det är som att tiden stått stilla här uppe. Åsens topp ligger nu visserligen högt upp på torra land - men stentorget ser ut som det har gjort sedan stenåldern.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. Framföra motordrivet fordon
  3. Tälta eller elda
  4. På störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
  5. Skräpa ned med glas, plåt, plast, avfall eller på annat sätt inom området

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 1971
Areal: 6 ha
Kommun: Uppsala
Ägare: Norunda häradsallmänning
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.