Vånsjöåsen

Beteshage på ås. Utsikt och backsippor.

Backsippa och åsrygg i naturreservatet Vånsjöåsen

Att vandra upp till krönet av Vånsjöåsen och njuta av himmel, frisk luft och vida vyer är en riktig vitamininjektion. Många kommer hit på våren för att titta på backsipporna men utsikten över den breda flacka dalgången är betagande vilken årstid det än är.

Vånsjöåsen är en del av Enköpingsåsen som här och var höjer sig ovan mark. Det är en rullstensås, bildad vid den senaste istiden. Kor har i långa tider betat på den magra åsmarken och hållit växtligheten nere. Det har skapat en speciell miljö med enbuskar, blommande örter, fladdrande fjärilar och kvittrande fåglar.

Redan i slutet av april börjar den lila backsippan att slå ut sina klockor. Vånsjöåsen har störst mängd backsippor i hela Uppsala län. På åskrönet ligger ett gravfält från århundradena efter Kristi födelse. På den tiden var dalgången täckt av vatten och gravarna på åsen syntes tydligt vida omkring. De närmare 50 gravarna har olika former, några är runda andra triangulära eller fyrkantiga.

Ta en vandringstur längs hela åsen, det finns mycket att upptäcka. I öster slingrar sig en idyllisk bäck. På vissa håll står enbuskarna så tätt att barnen kan leka kurragömma bland dem, på andra ställen är det öppnare. Längst i söder överraskas man av blommande trädgårdsväxter och syrener. Där finns ruinerna efter flera torp och backstugor som påminner om ett fattigt bondesamhälle för inte alltför länge sedan.

Det är lätt att förälska sig i denna vackra fläck på jorden. Var och en kan hitta sin favoritplats för en avslappad picknick i det gröna. Tänk på att vi besökare sliter på den känsliga miljön. Njut av blommorna på plats och ta hänsyn till de betande djuren!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. ta bort eller skada växtligheten eller vidta någon annan åtgärd som kan innebära att områdets karaktär förändras
  2. skräpa ner

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1958
Areal: 8 ha
Kommun: Enköping
Markägare: Staten, Vägverket, privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss