Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fjällnora

Friluftsområde vid sjöarna Trehörningen och Ramsen. Vandring, paddling och bad.

Utsikt över en sjö en solig höstdag, gulfärgad vass i förgrunden.

Fjällnora är ett kommunalt naturreservat bildat av Uppsala kommun. Kommunen är ansvarig för förvaltningen av reservatet och för tillsynen av föreskrifterna.

Läs mer på kommunens webbplats. Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:
 1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp växter eller att skada eller störa växt- och djurliv,
 2. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar med undantag för enstaka exemplar för artbestämning,
 3. samla in insekter eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka individer för artbestämning,
 4. framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 5. ställa upp motorfordon och husvagn/husbil annat än på därför upplåtna och iordningställda platser,
 6. sätta upp tavla, skylt, affisch, markering eller permanent snitsla spår, med undantag för en vecka i samband med jakt eller särskilt arrangemang för friluftslivet,
 7. elda på annan plats än vid iordningställda eldstäder, med undantag för vad som anges under D,
 8. tälta inom område som markerats på karta i bilaga 3,
 9. rida annat än på väg eller särskilt anvisad led,
 10. orsaka störande ljud på kvällar och nätter (efter kl. 22 och före kl 7) genom att använda musikanläggning, pyroteknik eller annat som orsakar hög ljudvolym.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2022
Areal: 195 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Uppsala kommun, bolag och privat
Förvaltare: Uppsala kommun
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss