Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kalvnäset

Vägen till Kalvnäset är översvämmad

Aktuellt 2024-03-04

Det är högt vattenstånd i Tämnaren och delar av vägen till Kalvnäset är översvämmad. Det kan därför vara svårt att ta sig fram till reservatsparkeringen just nu.

Skogsbete med mäktiga ekar och lindar. Rastplatser med utsikt över Tämnaren.

Skog och lungört i naturreservatet Kalvnäset

Packa picknickkorgen och gör en utflykt till Tämnarens södra strand. Inte långt från Harbonäs herrgård ligger denna strövvänliga udde som lockar med imponerande lövträd, skira vårblommor och ett myllrande fågelliv.

Det första du lägger märke till är kanske alla gamla och stora träd, på den största linden är stammen över två meter i diameter. Kanske planterades den redan när herrgården anlades på 1630-talet? Träden vittnar om att skogen tidigare varit mycket glesare, eftersom de behöver ljus och plats för att bli så stora och gamla.

I äldre tider var hela udden ängsmark, kreaturen gick på bete och stranden hölls öppen genom slåtter. Sedan början av 1900-talet har naturen växt igen och en mindre öppning i skogen, den så kallade Majas äng, är i stort sett den enda resten av de gamla ängarna.

Om våren kan du ta en promenad genom grönskande hassellundar och ett hav av blåsippor som senare ersätts av liljekonvaljer. Eftersom marken är kalkhaltig är floran mycket rik och de växer även en del ovanliga arter här.

Lindarnas och ekarnas vida kronor är populära tillhåll för olika fåglar, med lite tur kan du både se och höra skogsduva, hackspettar eller den lilla rosenfinken. På hösten kommer nötkråkor i stora skaror för att samla hasselnötter till sina vinterförråd.

Ta en paus på en av de släta berghällarna. Därifrån får du bra utsikt över Tämnaren och kan spana efter sjöfåglar som använder sjön för att häckar och rasta. Som i alla reservat finns också här några enkla regler för besökaren. Tänk särskilt på att inte störa fåglarna som häckar vid stranden.

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Bilden visar vattennivådata från Uppsala Vatten för de
automatiska mätarplatserna vid Annedal (blå) och Ubblixbo (röd), samt
flödesdata från de nedre delarna av Tämnarån vid SMHI:s mätstation i Näs
(lila). Dessutom visas länsstyrelsens avläsning vid Annedal (gröna punkter). 

  Följ vattennivån för Tämnaren

  Sedan hösten 2023 är sjön Tämnaren översvämmad. Länsstyrelsens kontroller ger tillsammans med insamlad data från Uppsala Vatten och SMHI aktuell bild av vattenståndet vid sjön Tämnaren och flödet från Tämnarån.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:

 1. ta bort eller skada växtligheten
 2. skräpa ned
 3. vidtaga någon åtgärd som kan medföra förändringar i områdets karaktär

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1960
Areal: 18 ha
Kommun: Heby
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Hitta hit

Kalvnäset ligger vid Tämnarens södra strand, ca 7 km nordost om Harbo.

Med bil: Från väg 272, ca 2 km norr om Harbo, ta av mot "Kalvnäset". Efter ca 4 km, ta höger. Kör tills vägen tar slut (ca 3 km).

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss