Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hammarskog

Herrgårdslandskap vid Ekoln. Friluftsområde för alla årstider.

Skidspår förbi en stor ek och skidor mot väggen på Hammarskogs herrgård

Hammarskog är ett kommunalt reservat, bildat av Uppsala kommun. Kommunen är ansvarig för förvaltningen av reservatet och för tillsynen av föreskrifterna.

Läs mer på kommunens webbplats. Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. gräva, borra, spränga, måla eller på annat sätt skada botten, berg, jord eller sten,
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter, skada eller störa djurlivet,
 3. medföra okopplad hund,
 4. parkera motorfordon och husvagn/husbil annat än på därför upplåtna och iordningställda platser,
 5. rida utanför anvisad led eller stig,
 6. cykla eller framföra elcykel som avviker från Transportsstyrelsens definition om elassisterad cykel utanför anvisad led, stig, väg eller område,
 7. samla in insekter och andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning eller tillfällig insamling inom pedagogisk verksamhet,
 8. sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, information eller liknande ändamål, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftslivsverksamhet,
 9. för längre tid än ett dygn i följd förankra båt eller lägga upp båt på land vid samma strand med undantag för uppläggande på anvisade platser,
 10. mellan 1 april – 1 oktober elda på annan plats än vid iordningställda eldplatser,
 11. utan tillstånd anordna större (över 200 deltagare) tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 541 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Uppsala kommun
Förvaltare: Uppsala kommun
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Reservatet ligger vid Dalbyviken, drygt en mil sydväst om Uppsala centrum. Med bil: Från väg 55, i höjd med Skärfälten, sväng mot Uppsala-Näs. Följ därefter skyltning mot Hammarskog. Med buss: Hållplatsen heter Hammarskogs herrgård.

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss