Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Storskogen

Asprik skog vid kanten av Storvreta, tätortsnära friluftsområde

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Spång och vägvisare i naturreservatet Storskogen

Storskogen är en grönskande plats med ett rikt djurliv. Reservatet ligger 1 km sydost om Storvreta och du kan enkelt ta dig hit med bil, buss eller cykel från Storvreta, Jälla eller Uppsala. Området erbjuder flera vandringsleder med markerade stigar och skyltning. På din vandring kan du stanna vid vindskyddet för en fika eller korvgrillning vid eldstaden.

Storskogen är en varierad skog. Här finns partier med både blandad löv- och barrskog, skog med grova granar och ren tallskog. Lavar och mossor på träden ger ett trolskt intryck. De löv- och barrblandade skogen är områdets mest värdefulla område och finns i den norra delen av reservatet. Här är marken frodig och örtrik och på våren är marken vackert täckt av vitsippor, blåsippor, vårärt, skogsfibblor, violer, smultron och mycket mer. Lite här och där i reservatet finns även små myrar och sumpskog.

Storskogen är ett perfekt utflyktsmål för skolklasser, familjer eller för dig som vill komma ut och njuta av härlig skogsvandring i naturskön miljö.

Om du är blåbärsplockare bör du söka dig till de bördiga granskogsområdena där blåbärsriset trivs. På näringsfattigare och bergigare terräng ersätter tallarna granarna och marken täcks då av lingonris istället för blåbärsris.

Asparna i området är hem för många, mer än bara lavarna och mossorna som du kanske lätt ser. Några av storskogens mest hotade insekter som cinnoberbaggen, aspsplintbock och aspbarkgnagare måste ha levande eller död asp som hem för att överleva.

Skogen har ett rikt fågelliv och många av landets hackspettsarter håller till här. De föredrar löv- och barrblandade skogar där de hackar bohålor i lövträden. Den tretåiga hackspetten har observerats i området men chansen är större att få syn på spillkråkans svarta figur bland träden. Flera bivråkar har också sitt hem i skogen och kanske kan du få syn på någon när vråken är ute på jakt efter småfåglar eller i färd med att gräva efter getingar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp växter eller insamla mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp,
 4. insamla och föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 5. medvetet störa djurlivet,
 6. elda eller grilla på annan än av förvaltaren särskilt iordningställd plats,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på vägar och parkeringsplatser,
 9. ställa upp eller parkera motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
 10. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift,
 11. rida annat än på vägar,
 12. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande med undantag för Friluftsfrämjandets barn- och familjeverksamhet, i den mån detta inte
  strider mot reservatets syfte och övriga föreskrifter eller skadar
  områdets bevarandevärden.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2014
Areal: 275 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Staten, Uppsala kommun, Gustavianska Stiftelsen vid Uppsala universitet, enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län. Uppsala kommun förvaltar friluftsanordningar och leder.
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss