Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Högbådan

– en dag vid havet

Kust och tallar i naturreservatet Högbådan

Naturreservatet består av en nästan orörd skärgårdsnatur. Det här är vindarnas och sjöfåglarnas revir, men det går bra att ta sig hit med båt om du vill ha en ö alldeles för dig själv en stund. Njut av sol och bad eller ta en fika på en häll med utsikt över havet.

Ön är kuperad och består mest av hällar och gammal barrskog. Stränderna är ömsom steniga och blockiga, ömsom gröna strandängar och välslipade hällar. Det har aldrig funnits en fast befolkning på ön och det har heller inte lönat sig att bruka skogen. Marken är torr och det doftar gott av tallbarr, endast i svackorna växer en lundartad grönska med kanske en och annan orkidé.

Högbådan har blivit naturreservat för att kunna bevara en orörd skärgårdsnatur för framtiden. Därför är det också viktigt att vi som besökare visar varsamhet och lämnar platsen lika orörd som vi fann den. Det är t ex inte tillåtet att göra upp eld eller tälta, så det gäller att ha med sig rätt matsäck och ta farväl av reservatet efter en lugn dag i solen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter
 2. medvetet störa djurlivet genom att exempelvis kltt­ära upp i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats
 3. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. göra upp eld
 5. ställa upp husvagn, släpvagn eller motordrivet fordon
 6. tälta
 7. förtöja eller förankra båt mer än ett dygn
 8. framföra motordrivet fordon
 9. landa med luftfarkost
 10. anbringa tavla, plakat , affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 11. framföra motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop
 12. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 13. i övrigt utan länsstyrelsens tillstånd vidtaga åt­gärd som strider mot reservatets syfte

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske

Fakta

Skyddsår: 1974
Areal: 21 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss