Uppsala kungsäng

Tätortsnära ängsmark med norra Europas största population av kungsängslilja.

Kungsängsliljor i naturreservatet Uppsala Kungsäng

Beskrivning av reservatet

Ta en tur till Uppsala kungsäng en majdag och titta på kungsängsliljor. Det är en speciell upplevelse! Det ser ut som ett hav av lila och vita blommor, som är rutiga när man ser närmare efter.

Uppsala kungsäng är en fuktig äng på styv lerjord invid Fyrisån. Området svämmar över vår och höst, medan det blir torrare sommartid.

Kungsängsliljan kommer ursprungligen från de sydryska flodernas stränder. Olof Rudbeck d ä odlade den i sin trädgård i Uppsala redan på 1600-talet och därifrån spridde den sig med frön och lökar. Den hittades första gången på Kungsängen 1742 och platsen blev snart ett återkommande exkursionsmål för Linné och hans lärjungar. Än idag finns Nordens största förekomst av kungsängsliljor här.

Många fåglar trivs också på de sanka strandängarna. Flera ovanliga arter häckar här och höst och vår är det en viktig rastlokal för flyttande vadare. Genom århundradena har det tagits hö på ängen och djuren gick på bete. Översvämningarna gjorde att det var en näringsrik och produktiv mark. Fortfarande slåttras marken och djuren betar, men i vår moderna tid är det svårt att sköta ängsmarker på rätt sätt. Flera skyddsvärda ängsväxter har försvunnit från Kungsängen eftersom hävden varit för svag eller helt uteblivit.

Du får inte gå in i reservatet, men det finns flera stigar där du har god utsikt över blomsterhavet. I ängsladan finns en utställning om området. Som den trädgårdsrymling kungsängsliljan är så växer den förstås också utanför reservatets gränser. Det är bara en liten del av den en gång så stora kungsängen som blivit reservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att beträda området utan tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Skyddsår: 1951
Areal: 13 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Sveriges lantbruksuniversitet
Förvaltare: Sveriges lantbruksuniversitet; ängsladan förvaltas av Uppsala kommun
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Sveriges lantbruksuniversitet, Egendomsavdelningen

Jarl Ryberg, inspektor vid Lantbruksdriften, Ultuna egendom

Telefon: 070-649 19 07

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss