Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kakelugnsmossen

Blöt myrmark med glest utställda, ganska små träd.

Den största delen av Kakelugnsmossen är just en mosse med omgivande kärr. På den lite fastare marken finns det stigar som gjorts av människor och djur, men de är inte markerade. Mossen är till största delen opåverkad av människor även om det finns spår av några få, äldre diken.

Welcome to Kakelugnsmossen!

This reserve is mainly a bog with surrounding fens. Forests of different ages surround the wetlands. In the bog there are two small pools where water lilies grow. There are also a few islets with solid ground in the bog. Since it's hard to come to the islets humans have left the trees on them and they are now covered by old pine trees.

Black grouse and cranes can be found in the reserve.

Explore the reserve

Kakelugnsmossen has no facilities that make a visit easy, except from parking areas and information signs. Since the major part of the reserve is wetlands, it's hard to walk here. There are though some paths made by animals and humans criss-crossing the area. You are welcome here, but on nature's own conditions. If you want to visit a bog that is more easy to explore we recommend Dumme mosse, Store Mosse or Anderstorps stormosse.

Dumme mosse

Store Mosse National Park

Anderstorps Stormosse

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing dead trees
 • making a fire if you haven't brought your own firewood
 • biking or riding
 • bringing an unleashed dog or other unleashed pet (exception: hunting dog when hunting)
 • climbing up in trees where animals nest or in other ways disturb the animal life
 • driving a motor vehicle. Exception:
  • driving is allowed on the parking area
  • hunters are allowed to use a small vehicle for transporting dead moose out of the area, as long as the ground has good bearing capacity
 • setting up a caravan or motorhome
 • putting up any kind of sign or poster
 • using the area for organized competitions, training activities or similar.

Syfte

Syftet med reservatet är att:

 • bevara orörd och mångformig myr
 • bevara och utveckla äldre naturskogsartad barrblandskog
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd.

Växt- och djurliv

Kakelugnsmossen är en välvd mosse som omges av skog. Det finns några flacka fastmarksholmar där det växer gamla tallar. Skogen här har inte brukats i någon större utsträckning eftersom holmarna är svåra att komma till, och den är därför naturskogsartad. Det finns två gölar i mossen, Kakelugnsgölen och Bråtagölen. Kakelugnsgölen omges av gungflymattor av vitmossor och starr. Runt Bråtagölen är det mer mineralrikt och här trivs därför andra arter av vitmossor. Ute i vattnet lyser gul och vit näckros.

Runt mossen bildas ett blött kärr som kallas för lagg. Främst växer här vitmossor och starr, men i de blötaste delarna finns stora mängder vattenklöver, ängsull och kråkklöver. De centrala delarna av mossen är öppna och relativt fria från träd. Det finns dock gott om ris och i hela reservatet finns det stora mängder skvattram. Mossen är en känd spellokal för orre.

Friluftsliv

Det här reservatet får du besöka på naturens egna villkor. Det finns parkering och informationsskylt, men inga andra anläggningar som underlättar friluftslivet. Stora delar av reservatet är sankt och svårt att gå på, men det finns stigar som gjorts av människor och djur som man kan följa.

Naturvårdsbränning

Länsstyrelsen planerar att genomföra en naturvårdsbränning på delar av Kakelugnsmossen. Brand har präglat svenska skogar i alla tider och många arter har utvecklats i förhållande till bränder. Idag, när det brinner mycket mer sällan, är många av de arterna hotade. Naturvårdsbränningar är ett sätt att hjälpa dessa arter att hitta livsrum.

Mer information om naturvårdsbränningar

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud fyrhjuling Förbud fyrhjuling

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd
 • elda annat än med medhavd ved
 • cykla eller rida
 • medföra okopplad hund, med undantag för jakt, eller annat lösgående husdjur
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • framföra motordrivet fordon, med undantag av parkeringen eller för uttransport av fälld älg med mindre fordon på fastmark
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2004
Storlek: 85,6 hektar varav 1,4 hektar vatten
Naturtyp: Tallsumpskog, barrblandskog och öppen myr
Kommun: Eksjö
Läge: 5,5 kilometer öster om Eksjö kyrka
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Det finns en informationsskylt och två parkeringsplatser, men inga andra anordningar i reservatet.

Hitta hit

Från Eksjö:
Åk ut Ydrevägen, väg 1030, mot Bänarp och Skurugata. Efter knappt fem kilometer, sväng höger mot Högsjöhult. Efter cirka 1,7 kilometer delar sig vägen. För att komma till den norra parkeringen svänger du vänster, för att komma till den södra parkeringen svänger du höger.

Norra parkeringen:
Cirka 600 meter efter att du svängt vänster kommer du till Sjöholm. Där svänger du höger in på en mindre väg. Efter 500 meter är du framme vid parkeringen.

Södra parkeringen:
Cirka 1,4 kilometer efter att du svängt höger är du i Åndal och där ligger parkeringen.

Från väg 40 mellan Ingatorp och Eksjö:
Där järnvägen korsar väg 40, cirka 4 kilometer öster om Eksjö och cirka 2 mil väster om Hjältevad svänger du in där det är skyltat Räveberg. Kör 2 kilometer och sväng sedan vänster i Mossäng, vid en ladugård. Efter knappt 1 kilometer (håll höger) är du framme vid södra parkeringen.

För att komma till norra parkeringen: Fortsätt på vägen i ytterligare 1,4 kilometer. Sväng höger där vägen delar sig. Cirka 600 meter efter att du svängt höger kommer du till Sjöholm. Där svänger du höger in på en mindre väg. Efter 500 meter är du framme vid parkeringen.

Koordinater södra parkeringen:
N 57° 40' 8.23", E 15° 3' 31.24"
57.66895, 15.05868

Koordinater norra parkeringen:
N 57° 40' 44.12", E 15° 3' 58.01"
57.67892, 15.06611

Tillgänglighet

Kakelugnsmossen är ett reservat som du får besöka på naturens egna villkor. Det finns djurstigar man kan gå på, men inga ordnade anläggningar förutom parkering och informationsskylt. I och med att området mestadels består av myrmark är det sankt och bitvis svårt att gå.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss